SürelerKanun AdıKanun NoKanun MaddesiBaşlangıçSüreSüre Türü
Görevsizlik ve Yetkisizlik Kararı Üzerine Dosyanın Görevli ve Yetkili Mahkemeye Gönderilmesini Talep SüresiHUKUK MUHAKEMELERİ KANUNU610020Kararın Kesinleştiği Tarih2Hafta
Hakimin Reddi Talebine İtiraz SüresiHUKUK MUHAKEMELERİ KANUNU610038Red Dilekçesinin Tebliği Tarihi1Hafta
Hakimin Reddi Talebinin Reddi Nedeniyle Verilen Disiplin Cezasının TahsiliHUKUK MUHAKEMELERİ KANUNU610042Dosyanın Geliş Tarihi2Hafta
Hakimin Reddi Hakkındaki Kararlara Karşı İstinaf Başvuru SüresiHUKUK MUHAKEMELERİ KANUNU610043Kararın Tebliği veya Tefhimi Tarihi1Hafta
Bölge Adliye Mahkemesi Hakimlerinin Reddi Hakkındaki Kararlara Karşı Temyiz Başvuru SüresiHUKUK MUHAKEMELERİ KANUNU610044Kararın Tebliği veya Tefhimi Tarihi1Hafta
Hakimin Hukuki Sorumluluğu – Devletin Ödediği Tazminat İçin Hakime Rücu SüresiHUKUK MUHAKEMELERİ KANUNU610046Ödeme Tarihi1Yıl
İstifa Eden Vekilin Vekalet Görevinin Sona ErmesiHUKUK MUHAKEMELERİ KANUNU610082İstifanın Müvekkile Tebliği Tarihi2Hafta
Eski hale getirme süresiHUKUK MUHAKEMELERİ KANUNU610096Engelin Ortadan Kalktığı Tarih2Hafta
Adli Tatile Rastlayan Sürelerin UzamasıHUKUK MUHAKEMELERİ KANUNU6100104Adli Tatilin Bittiği Gün1Hafta
Yazılı Yargılama Usulünde Dava Dilekçesindeki Eksikliğin Giderilmesi SüresiHUKUK MUHAKEMELERİ KANUNU6100119Eksikliğin Tamamlanmasına İlişkin Kararın Davacıya Tebliği Tarihi1Hafta
Gider Avansının Tamamlanması SüresiHUKUK MUHAKEMELERİ KANUNU6100120Eksikliğin Tamamlanmasına İlişkin Kararın Davacıya Tefhimi veya Tebliği Tarihi2Hafta
Yazılı Yargılama Usulünde Davaya Cevap SüresiHUKUK MUHAKEMELERİ KANUNU6100127Dava Dilekçesinin Davalıya Tebliği Tarihi2Hafta
Yazılı Yargılama Usulünde Cevap Dilekçesindeki Eksikliğin Giderilmesi SüresiHUKUK MUHAKEMELERİ KANUNU6100130Eksikliğin Tamamlanmasına İlişkin Kararın Davalıya Tebliği Tarihi1Hafta
Yazılı Yargılama Usulünde Cevaba Cevap Dilekçesi Verme SüresiHUKUK MUHAKEMELERİ KANUNU6100136Cevap Dilekçesinin Davacıya Tebliği Tarihi2Hafta
Yazılı Yargılama Usulünde İkinci Cevap Dilekçesi Verme SüresiHUKUK MUHAKEMELERİ KANUNU6100136Cevaba Cevap Dilekçesinin Davalıya Tebliği Tarihi2Hafta
Tarafların Dinlenilmesi SüresiHUKUK MUHAKEMELERİ KANUNU6100144Davetiyenin Taraflara Tebliği Tarihi2Hafta
Duruşma Gününün Belirlenmesi İçin Tarafın Başvurusu Gerekiyorsa Başvurma SüresiHUKUK MUHAKEMELERİ KANUNU6100150Son İşlem Tarihi1Ay
İşlemden Kaldırılan Dosyanın Harçsız Yenilenmesi SüresiHUKUK MUHAKEMELERİ KANUNU6100150İşlemden Kaldırılma Tarihi1Ay
İşlemden Kaldırılan Dosyanın Yenilenmesi SüresiHUKUK MUHAKEMELERİ KANUNU6100150İşlemden Kaldırılma Tarihi3Ay
Islah Nedeniyle Teminat Yatırma SüresiHUKUK MUHAKEMELERİ KANUNU6100178Hakim Kararının İlgili Tarafa Tebliği Tarihi1Hafta
Tamamen Islahta Yeni Dava Dilekçesini Verme SüresiHUKUK MUHAKEMELERİ KANUNU6100180Islah Bildirimi Tarihi1Hafta
Kısmen Islah Edilen Usul İşleminin Yapılma SüresiHUKUK MUHAKEMELERİ KANUNU6100181Islah Bildirimi Tarihi1Hafta
Resmi Evraktaki Yazı veya İmzayı İnkar Eden Tarafa Dava Açması İçin Tanınacak SüreHUKUK MUHAKEMELERİ KANUNU6100208Hakim Kararının İlgili Tarafa Bildirildiği Tarih2Hafta
Bilirkişiyi Red SüresiHUKUK MUHAKEMELERİ KANUNU6100272Red Sebeplerini Öğrenme Tarihi1Hafta
Bilirkişi Raporunun Hazırlanması SüresiHUKUK MUHAKEMELERİ KANUNU6100274Dosyanın Bilirkişiye Verildiği Tarih3 + 3Ay
Bilirkişinin Haber Verme YükümlülüğüHUKUK MUHAKEMELERİ KANUNU6100275Görevlendirildiğini Öğrendiği Tarihi1Hafta
Bilirkişi Raporuna İtiraz SüresiHUKUK MUHAKEMELERİ KANUNU6100281Bilirkişi Raporunun Taraflara Tebliği Tarihi2Hafta
Bilirkişinin Hukuki Sorumluluğu – Devletin Bilirkişiye Rücu SüresiHUKUK MUHAKEMELERİ KANUNU6100287Ödeme Tarihi1Yıl
Yazılı Yargılama Usulünde Gerekçeli Kararın Yazılması SüresiHUKUK MUHAKEMELERİ KANUNU6100294Hüküm Sonucunun Tefhimi Tarihi1Ay
Basit Yargılama Usulünde Davaya Cevap SüresiHUKUK MUHAKEMELERİ KANUNU6100317Dava Dilekçesinin Davalıya Tebliği Tarihi2Hafta
Basit Yargılama Usulünde Gerekçeli Kararın Yazılması SüresiHUKUK MUHAKEMELERİ KANUNU6100321Hüküm Özetinin Tefhimi Tarihi1Ay
İstinaf Harç ve Giderlerinin Tamamlatılmasında Verilen SüreHUKUK MUHAKEMELERİ KANUNU6100344Harcın Tamamlanması İhtarının Tebliği Tarihi1Hafta
İstinaf Başvuru SüresiHUKUK MUHAKEMELERİ KANUNU6100345Kararın Tebliği Tarihi2Hafta
İstinaf Başvurusunun Reddine Karşı İstinaf Yoluna Başvuru SüresiHUKUK MUHAKEMELERİ KANUNU6100346Red Kararının Tebliği Tarihi1Hafta
İstinaf Başvurusuna Cevap SüresiHUKUK MUHAKEMELERİ KANUNU6100347İstinaf Dilekçesinin Tebliği Tarihi2Hafta
Katılma Yoluyla İstinaf Başvuru SüresiHUKUK MUHAKEMELERİ KANUNU6100348Karşı Tarafın İstinaf Dilekçesinin Tebliğ Tarihi2Hafta
Katılma Yoluyla İstinaf Başvurusuna Cevap SüresiHUKUK MUHAKEMELERİ KANUNU6100348Katılma Yoluyla İstinaf Başvuru Dilekçesinin Tebliği Tarihi2Hafta
Temyiz Başvuru SüresiHUKUK MUHAKEMELERİ KANUNU6100361Bölge Adliye Mahkemesi Kararının Tebliği Tarihi2Hafta
Duruşmasız Temyizde Yargıtay’ın Karar Verme SüresiHUKUK MUHAKEMELERİ KANUNU6100368Dosyanın Yargıtay’a Ulaştığı Tarih1Ay
Yargılamanın İadesi SüresiHUKUK MUHAKEMELERİ KANUNU6100377Yargılamanın İadesi Sebebinin Öğrenildiği Tarih3Ay
Yargılamanın İadesinde Azami SüreHUKUK MUHAKEMELERİ KANUNU6100377Hükmün Kesinleştiği Tarih10Yıl
Çekişmesiz Yargı İşlerinde Verilen Karara Karşı İstinaf Başvuru SüresiHUKUK MUHAKEMELERİ KANUNU6100387Kararın Öğrenildiği Tarihi2Hafta
İhtiyati Tedbir Kararının Uygulanmasını Talep SüresiHUKUK MUHAKEMELERİ KANUNU6100393Kararın Verildiği Tarih1Hafta
İhtiyati Tedbir Kararına İtiraz SüresiHUKUK MUHAKEMELERİ KANUNU6100394Tedbirin Uygulandığının Öğrenildiği Tarih1Hafta
İhtiyati Tedbir Kararından Sonra Esas Hakkındaki Davayı Açma SüresiHUKUK MUHAKEMELERİ KANUNU6100397Tedbirin Uygulanmasını Talep Tarihi2Hafta
Haksız İhtiyati Tedbir Nedeniyle Tazminat Davası Açma SüresiHUKUK MUHAKEMELERİ KANUNU6100399Hükmün Kesinleştiği veya Tedbirin Kalktığı Tarih1Yıl
Delil Tespiti Talebine İtiraz SüresiHUKUK MUHAKEMELERİ KANUNU6100402Delil Tespiti Dilekçesinin Davalıya Tebliği Tarihi1Hafta
Karşı Tarafın Yokluğunda Verilen Delil Tespiti Kararına ve Alınan Bilirkişi Raporuna İtiraz SüresiHUKUK MUHAKEMELERİ KANUNU6100403Delil Tespiti Kararının, Tespit Tutanağının Ve Bilirkişi Raporunun Davalıya Tebliği Tarihi1Hafta
Tahkim Sözleşmesine Aykırılığa İtiraz SüresiHUKUK MUHAKEMELERİ KANUNU6100409Aykırılığın Öğrenildiği Tarih2Hafta
Hakemin Reddi SüresiHUKUK MUHAKEMELERİ KANUNU6100418Red Sebeplerini Öğrenme Tarihi2Hafta
Hakemin Reddi Talebinin Reddine Karşı Mahkemeye Başvuru SüresiHUKUK MUHAKEMELERİ KANUNU6100418Red Talebinin Kabul Edilmediğini Öğrenme Tarihi1Ay
İhtiyati Tedbir ve İhtiyati Haciz Kararından Sonra Tahkim Davası Açma SüresiHUKUK MUHAKEMELERİ KANUNU6100426İhtiyati Tedbir veya İhtiyati Haciz Kararının Verildiği Tarih2Hafta
Tahkim SüresiHUKUK MUHAKEMELERİ KANUNU6100427Tek Hakemin Seçildiği veya Hakem Kurulunun İlk Toplandığı Tarih1Yıl
Hakem Kararının Tavzihi veya Düzeltilmesini Talep SüresiHUKUK MUHAKEMELERİ KANUNU6100437Kararın Bildirildiği Tarih2Hafta
Hakem Kararının Başvuru Üzerine Tavzihi veya Düzeltilmesi SüresiHUKUK MUHAKEMELERİ KANUNU6100437Başvuru Tarihi1Ay
Hakem Kararının Kendiliğinden Tavzihi veya Düzeltilmesi SüresiHUKUK MUHAKEMELERİ KANUNU6100437Kararın Verildiği Tarih2Hafta
Hakem Kararının Tamamlanmasını (Tamamlayıcı Hakem Kararını) Talep SüresiHUKUK MUHAKEMELERİ KANUNU6100437Kararın Bildirildiği Tarih1Ay
Tamamlayıcı Hakem Kararı Verilmesi SüresiHUKUK MUHAKEMELERİ KANUNU6100437Başvuru Tarihi1 + 1Ay
Hakem Kararının İptali Davasını Açma SüresiHUKUK MUHAKEMELERİ KANUNU6100439Hakem Kararının veya Tavzih, Düzeltme ve Tamamlama Kararının Tebliği Tarihi1Ay
Temyiz Başvuru SüresiHUKUK USULÜ MUHAKEMELERİ KANUNU1086432Gerekçeli Kararın Tebliği Tarihi15Gün
Temyiz Başvurusunun Reddi Kararının Temyizi SüresiHUKUK USULÜ MUHAKEMELERİ KANUNU1086432Red Kararının Tebliği Tarihi7Gün
Temyiz Talebine Cevap ve Katılma Yoluyla Temyiz SüresiHUKUK USULÜ MUHAKEMELERİ KANUNU1086433Temyiz Dilekçesinin Tebliği Tarihi10Gün
Temyiz Harcının Tamamlanması SüresiHUKUK USULÜ MUHAKEMELERİ KANUNU1086434Harcın Tamamlanması İhtarının Tebliği Tarihi7Gün
Sulh Mahkemesi Kararının Temyizi SüresiHUKUK USULÜ MUHAKEMELERİ KANUNU1086437Gerekçeli Kararın Tebliği Tarihi8Gün
Karar Düzeltme Başvuru SüresiHUKUK USULÜ MUHAKEMELERİ KANUNU1086440Yargıtay Kararının Tebliği Tarihi15Gün
Katılma Yoluyla Karar Düzeltme SüresiHUKUK USULÜ MUHAKEMELERİ KANUNU1086442Karar Düzeltme Dilekçesinin Tebliği Tarihi15Gün
İade-i Muhakeme (Yargılamanın Yenilenmesi) Başvuru SüresiHUKUK USULÜ MUHAKEMELERİ KANUNU1086447İade-i Muhakeme Sebebinin Öğrenildiği Tarih1Ay
Avukatlık staj süresiAVUKATLIK KANUNU113615Staj Başlangıç Tarihi1Yıl
İcra Dairesi Görevlilerinin Kusurundan Dolayı İdare Aleyhine Tazminat Davası Açma SüresiİCRA VE İFLAS KANUNU20047Zararın Öğrenildiği Tarih1Yıl
İcra Dairesi Görevlilerinin Kusurundan Dolayı İdare Aleyhine Tazminat Davası Açma Azami SüresiİCRA VE İFLAS KANUNU20047Zarara Yol Açan İşlemin Gerçekleştiği Tarih10Yıl
İcra Dairesince Yapılacak Nakdi Ödemeler İçin Bankaya Talimat Verme SüresiİCRA VE İFLAS KANUNU20049Paranın İcra Dairesinin Hesabına Yatırıldığı Tarih3İş Günü
İcra Dairesi İşlemini Şikayet SüresiİCRA VE İFLAS KANUNU200416İşlemin Öğrenildiği Tarih7Gün
İcra Mahkemesinin Duruşmasız Karar Verme SüresiİCRA VE İFLAS KANUNU200418Dosyanın Mahkemeye İntikal Tarihi10Gün
İlamların İcrası Yoluyla Takipte Menkul Teslimi SüresiİCRA VE İFLAS KANUNU200424İcra Emrinin Tebliği Tarihi7Gün
İlamların İcrası Yoluyla Takipte Çocuk Teslimi SüresiİCRA VE İFLAS KANUNU200425İcra Emrinin Tebliği Tarihi7Gün
İlama Dayanarak Gayrimenkul ve Geminin Teslimi SüresiİCRA VE İFLAS KANUNU200426İcra Emrinin Tebliği Tarihi7Gün
İrtifak Hakkı Kurulmasına veya Kaldırılması SüresiİCRA VE İFLAS KANUNU200431İcra Emrinin Tebliği Tarihi7Gün
Gemi Tahliye veya Teslimine İlişkin İlamların İcrasında SüreİCRA VE İFLAS KANUNU200431/aİcra Emrinin Tebliği Tarihi7Gün
Para ve Teminat Verilmesine İlişkin İlamların İcrasında Ödeme SüresiİCRA VE İFLAS KANUNU200432İcra Emrinin Tebliği Tarihi7Gün
Para ve Teminat Verilmesine İlişkin İlamların İcrasında Mal Beyanında Bulunma SüresiİCRA VE İFLAS KANUNU200432İcra Emrinin Tebliği Tarihi7Gün
İcranın geri bırakılmasıİCRA VE İFLAS KANUNU200433İcra Emrinin Tebliği Tarihi7Gün
İlamlı Takipte Zamanaşımı SüresiİCRA VE İFLAS KANUNU200439Son Muamele Tarihi10Yıl
Adi Takipte Ödeme SüresiİCRA VE İFLAS KANUNU200460Ödeme Emrinin Tebliği Tarihi7Gün
Adi Takipte Mal Beyanında Bulunma SüresiİCRA VE İFLAS KANUNU200460Ödeme Emrinin Tebliği Tarihi7Gün
Adi Takipte İtiraz SüresiİCRA VE İFLAS KANUNU200462Ödeme Emrinin Tebliği Tarihi7Gün
Gecikmiş itiraz süresiİCRA VE İFLAS KANUNU200465Engelin Ortadan Kalktığı Tarih3Gün
Gecikmiş İtirazın Kaldırılması veya İptali Talebinde SüreİCRA VE İFLAS KANUNU200465Mazeretin Kabulü Kararının Tefhimi veya Tebliği Tarihi7Gün
İtirazın İptali Davasında Hak Düşürücü SüreİCRA VE İFLAS KANUNU200467İtiraz Dilekçesinin Tebliği Tarihi1Yıl
İtirazın Kaldırılması Davasında Hak Düşürücü SüreİCRA VE İFLAS KANUNU200468İtiraz Dilekçesinin Tebliği Tarihi6Ay
İtirazın Muvakkaten Kaldırılması Talebinde SüreİCRA VE İFLAS KANUNU200468/aİmzaya İtirazın Tebliği Tarihi6Ay
Kredi Hesap Özetinin Muhtevasına İtiraz SüresiİCRA VE İFLAS KANUNU200468/bHesap Özetinin Tebliği Tarihi1Ay
Borçtan Kurtulma Davası Açma SüresiİCRA VE İFLAS KANUNU200469İtirazın Muvakkaten Kaldırılması Kararının Tefhim veya Tebliği Tarihi7Gün
İstirdat Davalarında Hak Düşürücü SüreİCRA VE İFLAS KANUNU200472Ödeme Tarihi1Yıl
İtirazın İptali veya Kaldırılmasından Sonra Mal Beyanı MüddetiİCRA VE İFLAS KANUNU200475Kararın Tebliği Tarihi3Gün
Sonradan kazanılan malların beyanıİCRA VE İFLAS KANUNU200477Maldaki Artış Tarihi7Gün
Haciz İsteme SüresiİCRA VE İFLAS KANUNU200478Ödeme Emrinin Tebliği Tarihi1Yıl
Hacze başlama müddetiİCRA VE İFLAS KANUNU200479Haciz Talep Tarihi3Gün
89/1 Haciz İhbarnamesine İtiraz SüresiİCRA VE İFLAS KANUNU200489Birinci Haciz İhbarnamesinin Tebliği Tarihi7Gün
89/2 Haciz İhbarnamesine İtiraz SüresiİCRA VE İFLAS KANUNU200489İkinci Haciz İhbarnamesinin Tebliği Tarihi7Gün
89/3 Haciz İhbarnamesine Karşı Menfi Tesbit Davası Açma SüresiİCRA VE İFLAS KANUNU200489Üçüncü Haciz İhbarnamesinin Tebliği Tarihi15Gün
Üçüncü şahsın istihkak iddiasında bulunma süresiİCRA VE İFLAS KANUNU200496Hacze Ittıla Tarihi7Gün
Üçüncü Şahsın İstihkak İddiasına Karşı Alacaklı ve Borçlunun İtiraz SüresiİCRA VE İFLAS KANUNU200496İcra Dairesinin Bildirim Tarihi3Gün
Üçüncü şahsın istihkak davası açma süresiİCRA VE İFLAS KANUNU200497Takibin Taliki Talebi Hakkındaki Merci Kararının Tefhimi veya Tebliği Tarihi7Gün
Üçüncü Şahıs Elinde Haczedilen Mallara İlişkin İstihkak İddiasına Karşı Dava Açma SüresiİCRA VE İFLAS KANUNU200499İcra Dairesinin Bildirim Tarihi7Gün
Hacze İştirak Talebine İtiraz ve Bu İtiraza Karşı Dava Açma SüreleriİCRA VE İFLAS KANUNU2004101İştirak Talebinin ve İştirak Talebine İtirazın Bildirim Tarihi7Gün
Haciz Mahallinde Bulunmayan Borçlunun Tutanağı Tetkik ve Hacze Karşı Diyeceklerini Bildirme SüresiİCRA VE İFLAS KANUNU2004103103 Davetiyesinin Tebliği Tarihi3Gün
Menkul Satış Talebinde SüreİCRA VE İFLAS KANUNU2004106Haciz Tarihi6Ay
Gayrimenkul Satış Talebinde SüreİCRA VE İFLAS KANUNU2004106Haciz Tarihi1Yıl
Satış Giderinin Depo Edilmesi SüresiİCRA VE İFLAS KANUNU2004110Satış Masrafının Depo Edilmesine İlişkin Karar Tarihi15Gün
Menkullerin Satışında SüreİCRA VE İFLAS KANUNU2004112Satış Talep Tarihi2Ay
Menkullerin ikinci satış müddetiİCRA VE İFLAS KANUNU2004114İlk Satış Tarihi10Gün
Gayrimenkullerin Satışında SüreİCRA VE İFLAS KANUNU2004123Satış Talep Tarihi3Ay
Gayrimenkullerin ikinci satış müddetiİCRA VE İFLAS KANUNU2004126İlk Satış Tarihi20Gün
Kıymet Takdirine İtiraz Şikayetinde SüreİCRA VE İFLAS KANUNU2004128/aKıymet Takdir Raporunun Tebliği Tarihi7Gün
İhalenin feshi davasını açma süresiİCRA VE İFLAS KANUNU2004134İhale Tarihi7Gün
Sıra Cetveline İtiraz Davası Açma SüresiİCRA VE İFLAS KANUNU2004142Sıra Cetvelinin Tebliği Tarihi7Gün
Borç ödemeden aciz vesikası zamanaşımı süresiİCRA VE İFLAS KANUNU2004143Belgenin Verildiği Tarih20Yıl
Menkul Rehninin Paraya Çevrilmesi Yoluyla Takipte İtiraz SüresiİCRA VE İFLAS KANUNU2004146Ödeme Emrinin Tebliği Tarihi7Gün
Menkul Rehninin Paraya Çevrilmesi Yoluyla Takipte Ödeme SüresiİCRA VE İFLAS KANUNU2004146Ödeme Emrinin Tebliği Tarihi15Gün
İpoteğin Paraya Çevrilmesi Yoluyla İlamlı Takipte Ödeme SüresiİCRA VE İFLAS KANUNU2004149İcra Emrinin Tebliği Tarihi30Gün
İpoteğin Paraya Çevrilmesi Yoluyla İlamlı Takipte İcranın Geri Bırakılması Kararı Getirme SüresiİCRA VE İFLAS KANUNU2004149İcra Emrinin Tebliği Tarihi30Gün
İpoteğin Paraya Çevrilmesi Yoluyla İlamsız Takipte Ödeme SüresiİCRA VE İFLAS KANUNU2004149/bÖdeme Emrinin Tebliği Tarihi30Gün
İpoteğin Paraya Çevrilmesi Yoluyla İlamsız Takipte İtiraz SüresiİCRA VE İFLAS KANUNU2004149/bÖdeme Emrinin Tebliği Tarihi7Gün
Rehinli Gayrimenkul Malın Satışını Talep Etme SüresiİCRA VE İFLAS KANUNU2004150/eÖdeme veya İcra Emrinin Tebliği Tarihi1Yıl
Rehinli Menkul Malın Satışını Talep Etme SüresiİCRA VE İFLAS KANUNU2004150/eÖdeme veya İcra Emrinin Tebliği Tarihi6Ay
Rehinli veya İpotekli Geminin Satışını Talep SüresiİCRA VE İFLAS KANUNU2004153/aÖdeme veya İcra Emrinin Tebliği Tarihi3Ay
İflas Yoluyla Takipte Ödeme SüresiİCRA VE İFLAS KANUNU2004155Ödeme Emrinin Tebliği Tarihi7Gün
İflas Davası Açma SüresiİCRA VE İFLAS KANUNU2004156Ödeme Emrinin Tebliği Tarihi1Yıl
İflas Davasında Verilen Karara Karşı İstinaf BaşvurusuİCRA VE İFLAS KANUNU2004164Kararın Tebliği Tarihi10Gün
İflas Davasında Bölge Adliye Mahkemesi’nce Verilen Karara Karşı Temyiz BaşvurusuİCRA VE İFLAS KANUNU2004164Bölge Adliye Mahkemesi Kararının Tebliği Tarihi10Gün
Kambiyo Senetlerine Özgü Haciz Yoluyla Takibe İtiraz SüresiİCRA VE İFLAS KANUNU2004168Ödeme Emrinin Tebliği Tarihi5Gün
Kambiyo Senetlerine Özgü Haciz Yoluyla Takipte Ödeme SüresiİCRA VE İFLAS KANUNU2004168Ödeme Emrinin Tebliği Tarihi10Gün
Kambiyo Senetlerine Özgü Haciz Yoluyla Takipte Mal Beyanı SüresiİCRA VE İFLAS KANUNU2004168Ödeme Emrinin Tebliği Tarihi10Gün
Ödeme İddiasına Dayalı İtirazın Kaldırılması İçin İcra Mahkemesine Başvuru SüresiİCRA VE İFLAS KANUNU2004169/aİcranın Muvakkaten Durdurulması Kararının Verildiği Tarih6Ay
Kambiyo Senetlerine Özgü İflas Yolu ile Takipte Ödeme SüresiİCRA VE İFLAS KANUNU2004171Ödeme Emrinin Tebliği Tarihi5Gün
Kambiyo Senetlerine Özgü İflas Yolu ile Takipte İtiraz SüresiİCRA VE İFLAS KANUNU2004172Ödeme Emrinin Tebliği Tarihi5Gün
Borçlunun İflas Müracaatına Alacaklıların İtiraz SüresiİCRA VE İFLAS KANUNU2004178İflas Talebinin İlanı Tarihi15Gün
İflasın Kaldırılmasına Karşı İstinaf ve Temyiz Başvuru SüresiİCRA VE İFLAS KANUNU2004182Mahkeme ve Bölge Adliye Mahkemesi Kararlarının Tebliği Tarihi10Gün
İflasta Sıra Cetveline İtiraz Davası Açma SüresiİCRA VE İFLAS KANUNU2004235Sıra Cetvelinin İlanı Tarihi15Gün
İflasın Kapanmasına Karşı İstinaf ve Temyiz Başvuru SüresiİCRA VE İFLAS KANUNU2004254Mahkeme ve Bölge Adliye Mahkemesi Kararlarının Tebliği Tarihi10Gün
İflasın Tasfiyesi MüddetiİCRA VE İFLAS KANUNU2004256İflasın Açıldığı Tarih6Ay
İhtiyati Haciz Kararının İnfazını Talep SüresiİCRA VE İFLAS KANUNU2004261İhtiyati Haciz Kararının Verildiği Tarih10Gün
İhtiyati Haczin İcrai Hacze Çevrilmesi Süresi (Dava veya Takip Açılmadan Önce Konmuşsa)İCRA VE İFLAS KANUNU2004264Haciz Tarihi7Gün
İhtiyati Haczin İcrai Hacze Çevrilmesi Süresi (Dava Sırasında İhtiyati Haciz Konmuşsa)İCRA VE İFLAS KANUNU2004264Mahkeme Kararının Tebliği Tarihi1Ay
İhtiyati Haciz Kararına İtirazİCRA VE İFLAS KANUNU2004265Haciz Tarihi7Gün
Adi kira ve hasılat kiralarında ödeme emrine itiraz süresiİCRA VE İFLAS KANUNU2004269Ödeme Emrinin Tebliği Tarihi7Gün
Adi kira ve hasılat kiralarında ödeme emrine itirazın kaldırılmasını talep süresiİCRA VE İFLAS KANUNU2004269İtiraz Dilekçesinin Tebliği Tarihi6Ay
Adi Kira ve Hasılat Kiralarında Takibin Kesinleşmesi Üzerine Tahliye Talep SüresiİCRA VE İFLAS KANUNU2004269/aİtiraz Dilekçesinin Tebliği Tarihi6Ay
İcra Mahkemesinin Tahliye Kararının İnfazı İçin Geçmesi Gereken SüreİCRA VE İFLAS KANUNU2004269/cKararın Borçluya Tefhimi veya Tebliği Tarihi10Gün
Yazılı Kira Sözleşmesine Dayalı Tahliye Takibinde Tahliye SüresiİCRA VE İFLAS KANUNU2004272Tahliye Emrinin Tebliği Tarihi15Gün
Yazılı Kira Sözleşmesine Dayalı Tahliye emrine itiraz süresiİCRA VE İFLAS KANUNU2004274Tahliye Emrinin Tebliği Tarihi7Gün
Tasarrufun İptali Davasında Hak Düşürücü SüreİCRA VE İFLAS KANUNU2004284Tasarrufun Yapıldığı Tarih5Yıl
İcra Mahkemesi’nde bakılan suçlarda şikayet süresiİCRA VE İFLAS KANUNU2004347Fiilin Öğrenildiği Tarih3Ay
İcra Mahkemesi’nde bakılan suçlarda azami şikayet süresiİCRA VE İFLAS KANUNU2004347Fiilin İşlendiği Tarih1Yıl
İcra Mahkemesinin Verdiği Tazyik veya Disiplin Hapsine İtiraz SüresiİCRA VE İFLAS KANUNU2004353Kararın Tefhimi veya Tebliği Tarihi7Gün
İdare Mahkemeleri ve Danıştay’da Dava Açma SüresiİDARİ YARGILAMA USULÜ KANUNU25777İdari İşlemden Haberdar Olma Tarihi60Gün
Vergi Mahkemelerinde Dava Açma SüresiİDARİ YARGILAMA USULÜ KANUNU25777İşlemin Öğrenildiği Tarih30Gün
Görevsizlik Kararı Üzerine Görevli Mahkemeye Başvuru SüresiİDARİ YARGILAMA USULÜ KANUNU25779Kararın Tebliği Tarihi30Gün
İdari Makamların Sükutu ile Başvurunun Reddedilmiş Sayılması SüresiİDARİ YARGILAMA USULÜ KANUNU257710İdareye Başvuru   Tarihi30Gün
İdari İşleme Üst Makam Nezdinde İtiraz SüresiİDARİ YARGILAMA USULÜ KANUNU257711İdari İşlemden Haberdar Olma Tarihi60Gün
Tam Yargı Davası Açılmasında Zamanaşımı SüresiİDARİ YARGILAMA USULÜ KANUNU257713İdari İşlemden Haberdar Olma Tarihi1Yıl
Tam Yargı Davası Açılmasında Azami Zamanaşımı SüresiİDARİ YARGILAMA USULÜ KANUNU257713İdari İşlemden Haberdar Olma Tarihi5Yıl
Tam Yargı Davası Açmadan Önce İdareye Başvuru SüresiİDARİ YARGILAMA USULÜ KANUNU257713Hakkın İhlalinden Haberdar Olma Tarihi1Yıl
Tam Yargı Davası Açmadan Önce İdareye Başvuru Azami SüresiİDARİ YARGILAMA USULÜ KANUNU257713İdari Eylem Tarihi5Yıl
Tam Yargı Davası Açılması SüresiİDARİ YARGILAMA USULÜ KANUNU257713İdareye Başvurunun Reddi veya İdarenin Sükutu Süresinin Bittiği Tarih60Gün
İdari Davalarda Cevap, Replik ve Düplik Dilekçesi Verme SüreleriİDARİ YARGILAMA USULÜ KANUNU257716Tebligat Tarihi30Gün
Danıştay’da İlk Derece Mahkemesi Sıfatıyla Görülen Davalarda Savcının Esas Hakkındaki Mütalaasına Karşı Beyanda Bulunma SüresiİDARİ YARGILAMA USULÜ KANUNU257716Tebligat Tarihi10Gün
Duruşmalı İdari Davalarda Karar Verme SüresiİDARİ YARGILAMA USULÜ KANUNU257719Duruşma Tarihi15Gün
Davacının Ölümü Halinde Yürütmenin Durdurulması Kararının Hükümsüz Kalmaması İçin Mirasçıların Yenileme Başvurusu Yapma SüresiİDARİ YARGILAMA USULÜ KANUNU257726İşlemden Kaldırma Tarihi4Ay
İşlemden Kaldırılan Dosyanın Yeni Adres Bildirilerek Yenilenmesi SüresiİDARİ YARGILAMA USULÜ KANUNU257726İşlemden Kaldırma Tarihi1Yıl
Yürütmenin Durdurulması Kararına İtiraz SüresiİDARİ YARGILAMA USULÜ KANUNU257727Yürütmenin Durdurulması Kararının Tebliği Tarihi7Gün
Yürütmenin Durdurulması Kararına İtiraz Hakkında Karar Verme SüresiİDARİ YARGILAMA USULÜ KANUNU257727Dosyanın Nöbetçi Mahkemeye Geldiği Tarih7Gün
Yürütmenin Durdurulması Kararının Yazılma SüresiİDARİ YARGILAMA USULÜ KANUNU257727Kararın Verildiği Tarih15Gün
İdari Yargı Kararının Uygulanması SüresiİDARİ YARGILAMA USULÜ KANUNU257728Kararın İdareye Tebliği Tarihi30Gün
Karara itiraz süresiİDARİ YARGILAMA USULÜ KANUNU257745Kararın Tebliği Tarihi30Gün
Temyiz süresiİDARİ YARGILAMA USULÜ KANUNU257746Kararın Tebliği Tarihi30Gün
Temyiz dilekçesine cevap süresiİDARİ YARGILAMA USULÜ KANUNU257748Temyiz Dilekçesinin Tebliği Tarihi30Gün
Karar düzeltme başvuru süresiİDARİ YARGILAMA USULÜ KANUNU257754İtiraz veya Temyiz Üzerine Verilen Kararın Tebliği Tarihi15Gün
Yargılamanın Yenilenmesi Genel Başvuru SüresiİDARİ YARGILAMA USULÜ KANUNU257753Yargılamanın Yenilenmesi Sebebinin Gerçekleştiği Tarih60Gün
Aynı Konuda Verilmiş Önceki İlam Hükmüne Aykırı Karar Verilmesi Nedeniyle Yargılamanın Yenilenmesi Başvuru SüresiİDARİ YARGILAMA USULÜ KANUNU257753Kararın Kesinleştiği Tarih10Yıl
Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Kararı Üzerine Yargılamanın Yenilenmesi Başvuru SüresiİDARİ YARGILAMA USULÜ KANUNU257753Kararın Kesinleştiği Tarih1Yıl
Tazminat davalarında zamanaşımıKARAYOLLARI TRAFİK KANUNU2918109Zarara ve Faile Ittıla Tarihi2Yıl
Tazminat davalarında azami zamanaşımı süresiKARAYOLLARI TRAFİK KANUNU2918109Kaza Tarihi10Yıl
Kamulaştırma İşleminin İptali Davası veya Maddi Hatalara Karşı Adli Yargıda Düzeltim Davası Açma SüresiKAMULAŞTIRMA KANUNU294214İşlemin Tebliği Tarihi30Gün
Çek Düzenleme ve Çek Hesabı Açma Yasağı Talep SüresiÇEK KANUNU59415Çekin Bankaya İbraz Edildiği Tarih6Ay
Çek Düzenleme ve Çek Hesabı Açma Yasağı Üzerine Bankaya Düzenlenen ve Henüz Tahsil Edilmeyen Çek Listesini Verme SüresiÇEK KANUNU59415Çek Düzenleme ve Çek Hesabı Açma Yasağı Kararının Tebliği Tarihi10Gün
Çek Düzenleme ve Çek Hesabı Açma Yasağı Kararının TCMB Tarafından Sicilden Silinmesi İçin Geçecek SüreÇEK KANUNU5941610Yıl
Kadastro Tesbitine İtiraz SüresiKADASTRO KANUNU340212Kadastro Tutanaklarının İlana Çıkarıldığı Tarih30Gün
Kadastro Tesbitine İtiraz Davasında Hak Düşürücü SüreKADASTRO KANUNU340212Kadastro Tutanaklarının Kesinleştiği Tarih10Yıl
Adın Değiştirilmesi Kararının Kaldırılmasını Talep SüresiTÜRK MEDENİ KANUNU472127Adın Değiştirildiğinin Öğrenildiği Tarih1Yıl
Ölüm Tehlikesi İçinde Kaybolma – Gaiplik Başvurusu için Geçmesi Gereken SüreTÜRK MEDENİ KANUNU472133Ölüm Tehlikesi İçinde Kaybolduğu Tarih1Yıl
Uzun Zamandan Beri Haber Alınamama – Gaiplik Başvurusu için Geçmesi Gereken SüreTÜRK MEDENİ KANUNU472133Son Haber Tarihi5Yıl
Dernek Kuruluş Başvurusunun En Büyük Mülki Amir Tarafından İncelenme SüresiTÜRK MEDENİ KANUNU472160Başvuru Tarihi60Gün
Dernek Kuruluş Başvurusunda Tespit Edilen Eksikliklerin Tamamlanma SüresiTÜRK MEDENİ KANUNU472160Başvuru Tarihi30Gün
Dernek İlk Genel Kurul Toplantısını Yapma ve Zorunlu Organları Oluşturma SüresiTÜRK MEDENİ KANUNU472162Başvurunun Onaylandığına İlişkin Bildirim Tarihi6Ay
Dernek Yönetim Kurulunun Üyelik Başvurusu Hakkında Karar Verme SüresiTÜRK MEDENİ KANUNU472164Başvuru Tarihi30Gün
Vakıf Kuruluş Başvurusu Hakkında Verilen Mahkeme Kararının Temyizi SüresiTÜRK MEDENİ KANUNU4721103Kararın Tebliği Tarihi1Ay
Nişanlılığın Sona Ermesinden Doğan Davalarda SüreTÜRK MEDENİ KANUNU4721123Nişanlılığın Sona Erdiği Tarih1Yıl
Kadın İçin Bekleme Süresi (İddet Müddeti)TÜRK MEDENİ KANUNU4721132Evliliğin Sona Erdiği Tarih300Gün
Evlenmenin iptali davası açma süresiTÜRK MEDENİ KANUNU4721152İptal Sebebinin Öğrenildiği veya Korkunun Etkisinin Ortadan Kalktığı Tarih6Ay
Evlenmenin iptali davası açma azami süresiTÜRK MEDENİ KANUNU4721152Evlenme Tarihi5Yıl
Zina sebebiyle boşanma davası açma süresiTÜRK MEDENİ KANUNU4721161Boşanma Sebebinin Öğrenildiği Tarih6Ay
Zina sebebiyle boşanma davası açma azami süresiTÜRK MEDENİ KANUNU4721161Zina Eyleminin Gerçekleştiği Tarih5Yıl
Hayata kast, pek fena muamele sebebiyle boşanma davası açma süresiTÜRK MEDENİ KANUNU4721162Boşanma Sebebinin Öğrenildiği Tarih6Ay
Hayata kast, pek fena muamele sebebiyle boşanma davası açma azami süresiTÜRK MEDENİ KANUNU4721162Eylemin Gerçekleştiği Tarih5Yıl
Terk nedeniyle boşanma davası açmak için geçmesi gereken süreTÜRK MEDENİ KANUNU4721164Evin Terkedildiği Tarih6Ay
Terk nedeniyle boşanma davasında ihtar süresiTÜRK MEDENİ KANUNU4721164Terk Eyleminden İtibaren 4 Aylık Sürenin Dolduğu Tarih2Ay
Anlaşmalı Boşanma İçin Evlilikte Geçmesi Gereken Asgari SüreTÜRK MEDENİ KANUNU4721166Evlenme Tarihi1Yıl
Ortak Hayatın Kurulamaması – Yeniden Boşanma Davası Açmak İçin Geçmesi Gereken SüreTÜRK MEDENİ KANUNU4721166Boşanma Davasının Reddi Kararının Kesinleştiği Tarih3Yıl
Boşanmaya Başlı Olarak Doğan Davalarda Zamanaşımı SüresiTÜRK MEDENİ KANUNU4721178Boşanma Kararının Kesinleştiği Tarih1Yıl
Soybağının Reddi Davasında Hak Düşürücü SüreTÜRK MEDENİ KANUNU4721289Koca İçin Baba Olmadığını Öğrendiği Tarih – Çocuk İçin Ergin Olduğu Tarih1Yıl
Tanımanın İptali Davasında Hak Düşürücü SüreTÜRK MEDENİ KANUNU4721300İptal Sebebinin Öğrenildiği veya Çocuk İçin Ergin Olduğu Tarih1Yıl
Tanımanın İptali Davasında Azami Hak Düşürücü SüreTÜRK MEDENİ KANUNU4721300Tanıma Tarihi5Yıl
Ananın Açacağı Babalık Davasında Hak Düşürücü SüreTÜRK MEDENİ KANUNU4721303Çocuğun Doğumu veya Soybağı İlişkisinin Kesilmesi Tarihi1Yıl
Evlatlık İlişkisinin Kaldırılmasını Talep SüresiTÜRK MEDENİ KANUNU4721319Evlatlık İlişkisinin Kaldırılması Sebebinin Öğrenildiği Tarih1Yıl
Evlatlık İlişkisinin Kaldırılmasını Talep Azami SüresiTÜRK MEDENİ KANUNU4721319Evlat Edinme Tarihi5Yıl
Vasilikten Kaçınma – İtiraz SüresiTÜRK MEDENİ KANUNU4721422Atanma Kararının Tebliği – Öğrenme Tarihi10Gün
Koruma Amacıyla Özgürlüğün Kısıtlanmasına İtiraz SüresiTÜRK MEDENİ KANUNU4721435Kararın Bildirildiği Tarih10Gün
Vesayet Makamının Kararlarına İtiraz SüresiTÜRK MEDENİ KANUNU4721488Kararın Tebliği Tarihi10Gün
Ölüme Bağlı Tasarruftan Dönme SüresiTÜRK MEDENİ KANUNU4721504Yanılma veya Aldatılmanın Öğrenildiği ya da Korkutma veya Zorlamanın Sona Erdiği Tarih1Yıl
Ölüme Bağlı Tasarrufun İptalini Talep SüresiTÜRK MEDENİ KANUNU4721559Tasarrufu, İptal Sebebini ve Hak Sahipliğini Öğrenme Tarihi1Yıl
Tenkis Davasında Hak Düşürücü SüreTÜRK MEDENİ KANUNU4721571Saklı Payın Zedelendiğini Öğrenme Tarihi1Yıl
Tenkis Davasında Azami Hak Düşürücü SüreTÜRK MEDENİ KANUNU4721571Vasiyetnamenin veya Mirasın Açıldığı Tarih10Yıl
Mirasçı Atama veya Vasiyet İşlemine İtiraz SüresiTÜRK MEDENİ KANUNU4721598Mirasçılara Bildirildiği Tarih1Ay
Vasiyet Alacaklısının Dava Hakkı SüresiTÜRK MEDENİ KANUNU4721602Vasiyeti Öğrendiği Tarih10Yıl
Mirasın Reddi SüresiTÜRK MEDENİ KANUNU4721606Mirasçıların Mirasbırakanın Ölümünü Öğrendikleri Tarih3Ay
Miras Sebebiyle İstihkak Davasında Zamanaşımı SüresiTÜRK MEDENİ KANUNU4721639İyiniyetli Davalının Tereke Malını Elinde Bulundurduğunu Öğrenme Tarihi1Yıl
İyiniyetli Zilyede Karşı Açılacak Miras Sebebiyle İstihkak Davasında Azami Zamanaşımı SüresiTÜRK MEDENİ KANUNU4721639Ölüm veya Vasiyetnamenin Açılma Tarihi10Yıl
Kötüniyetli Zilyede Karşı Açılacak Miras Sebebiyle İstihkak Davasında Azami Zamanaşımı SüresiTÜRK MEDENİ KANUNU4721639Ölüm veya Vasiyetnamenin Açılma Tarihi20Yıl
Mirasçıların Üçüncü Kişilere Karşı Müteselsil SorumluluğuTÜRK MEDENİ KANUNU4721681Mirasın Paylaşıldığı Tarih5Yıl
Olağan Kazandırıcı Zamanaşımı Yoluyla Taşınmaz İktisabında SüreTÜRK MEDENİ KANUNU4721712Tescil Tarihi10Yıl
Olağanüstü Kazandırıcı Zamanaşımı Yoluyla Taşınmaz İktisabında SüreTÜRK MEDENİ KANUNU4721713Taşınmaz Üzerindeki Zilyedliğin Başlangıç Tarihi20Yıl
Taşkın Yapı Nedeniyle Arsa Sahibinin İtiraz SüresiTÜRK MEDENİ KANUNU4721725Arsa Malikinin Taşmayı Öğrendiği Tarih15Gün
Kanuni Şuf’a (Yasal Önalım) Hakkının Kullanılmasında SüreTÜRK MEDENİ KANUNU4721733Satışın Paydaşa Bildirildiği Tarih3Ay
Kanuni Şuf’a (Yasal Önalım) Hakkının Kullanılmasında Azami SüreTÜRK MEDENİ KANUNU4721733Satış Tarihi2Yıl
Olağan Kazandırıcı Zamanaşımı Yoluyla Taşınır İktisabında SüreTÜRK MEDENİ KANUNU4721777Zilyedliğin Başladığı Tarih5Yıl
İntifa Hakkına Konu Malın İadesinde Tarafların Taleplerinin Zamanaşımı SüresiTÜRK MEDENİ KANUNU4721802İntifa Konusu Malın Geri Verildiği Tarih1Yıl
Zilyetliğin Korunması Davasında Hak Düşürücü SüreTÜRK MEDENİ KANUNU4721984Zilyedin Fiili ve Faili Öğrenme Tarihi2Ay
Zilyetliğin Korunması Davasında Azami Hak Düşürücü SüreTÜRK MEDENİ KANUNU4721984Gasp ve Saldırı Fiilinin Meydana Geldiği Tarih1Yıl
Şikayete Bağlı Suçlarda Şikayet SüresiTÜRK CEZA KANUNU523773Fiile ve Faile Ittıla Tarihi6Ay
İstinaf Başvuru SüresiCEZA MUHAKEMESİ KANUNU5271273Kararın Tefhimi veya Tebliği Tarihi7Gün
İstinaf Cevap SüresiCEZA MUHAKEMESİ KANUNU5271277İstinaf Dilekçesinin Tebliği Tarihi7Gün
Temyiz Başvuru SüresiCEZA MUHAKEMESİ KANUNU5271291Bölge Adliye Mahkemesi Kararının Tebliği Tarihi15Gün
Temyiz Dilekçesine Cevap SüresiCEZA MUHAKEMESİ KANUNU5271297Temyiz Dilekçesinin Tebliği Tarihi7Gün
Cumhuriyet Savcısının Yargıtay Kararına Karşı Genel Kurula İtiraz EtmesiCEZA MUHAKEMESİ KANUNU5271308Yargıtay Kararının Savcıya Verildiği Tarih30Gün
Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Kararı Üzerine Yargılamanın YenilenmesiCEZA MUHAKEMESİ KANUNU5271311AİHM Kararının Kesinleştiği Tarih1Yıl
İş Mahkemesi Kararlarına karşı istinaf başvuru süresiİŞ MAHKEMELERİ KANUNU70367Kararın Tebliği Tarihi2Hafta
İş Mahkemesi Kararlarıyla ilgili bölge adliye mahkemesi kararlarına karşı temyiz süresiİŞ MAHKEMELERİ KANUNU70367Bölge Adliye Mahkemesi Kararının Tebliği Tarihi2Hafta
İhtiyati hacze itiraz süresiAMME ALACAKLARININ TAHSİL USULÜ HAKKINDA KANUN618315Haciz Tarihi veya Gıyabi Hacizde Tebliğ Tarihi7Gün
Tasarrufun İptali Davasında Hak Düşürücü SüreAMME ALACAKLARININ TAHSİL USULÜ HAKKINDA KANUN618326Tasarrufun Yapıldığı Tarih5Yıl
Amme Alacaklarının Tahsili Usulüne Göre Yapılan Takipte Ödeme SüresiAMME ALACAKLARININ TAHSİL USULÜ HAKKINDA KANUN618355Ödeme Emrinin Tebliği Tarihi7Gün
Amme Alacaklarının Tahsili Usulüne Göre Yapılan Takipte Mal Beyanında Bulunma SüresiAMME ALACAKLARININ TAHSİL USULÜ HAKKINDA KANUN618355Ödeme Emrinin Tebliği Tarihi7Gün
Teminatlı alacaklarda ödeme süresiAMME ALACAKLARININ TAHSİL USULÜ HAKKINDA KANUN618356Ödeme İhtarının Borçluya Tebliği Tarihi7Gün
Ödeme emrine itiraz süresiAMME ALACAKLARININ TAHSİL USULÜ HAKKINDA KANUN618358Ödeme Emrinin Tebliği Tarihi7Gün
Ödeme Emrine İtiraz Üzerine İtiraz Komisyonunun Karar Verme SüresiAMME ALACAKLARININ TAHSİL USULÜ HAKKINDA KANUN618358İtiraz Tarihi7Gün
Borçlunun Mal Edinme ve Mal Artmasını Tahsil Dairesine Bildirme SüresiAMME ALACAKLARININ TAHSİL USULÜ HAKKINDA KANUN618361Edinme veya Artış Tarihi15Gün
Borçlu Elinde Haczedilen Mallara İlişkin İstihkak İddiasını İdarenin Red SüesiAMME ALACAKLARININ TAHSİL USULÜ HAKKINDA KANUN618366Tahsil Dairesinin Haciz Zaptını Aldığı Tarih7Gün
Borçlu elinde haczedilen mallara karşı istihkak iddialarında süreAMME ALACAKLARININ TAHSİL USULÜ HAKKINDA KANUN618366İdarenin İstihkak İddiasını Red Kararını Borçluya Bildirdiği Tarih7Gün
Üçüncü şahıs elinde haczedilen mallara ilişkin istihkak iddiasına karşı idarenin dava açma süresiAMME ALACAKLARININ TAHSİL USULÜ HAKKINDA KANUN618367İstihkak İddiasının Alacaklı İdareye Bildirildiği Tarih15Gün
Üçüncü şahıslardaki menkul malların, alacak ve hakların haczinde itiraz süresiAMME ALACAKLARININ TAHSİL USULÜ HAKKINDA KANUN618379Haciz İhbarnamesinin Tebliği Tarihi7Gün
Menkul malların satışa çıkarılma süresiAMME ALACAKLARININ TAHSİL USULÜ HAKKINDA KANUN618384Haczin Yapıldığı Tarihin Üçüncü Günü3Ay
İhalenin feshi davasını açma süresiAMME ALACAKLARININ TAHSİL USULÜ HAKKINDA KANUN618399İhalenin Tebliği Tarihi7Gün
İhalenin feshi kararının temyizi SüresiAMME ALACAKLARININ TAHSİL USULÜ HAKKINDA KANUN618399İhalenin Feshi Kararının Tebliği Tarihi10Gün
Tahsil Zamanaşımı SüresiAMME ALACAKLARININ TAHSİL USULÜ HAKKINDA KANUN6183102Vade Tarihinden Sonraki Yılbaşı5Yıl
Fatura İçeriğine İtiraz SüresiTÜRK TİCARET KANUNU610221Faturanın Alındığı Tarih8Gün
Teyit Mektubunun İçeriğine İtiraz SüresiTÜRK TİCARET KANUNU610221Faturanın Alındığı Tarih8Gün
Ticari Satışta Ayba Karşı Tekeffül – Açık Ayıpları Bildirme SüresiTÜRK TİCARET KANUNU610223Malın Teslim Alındığı Tarih2Gün
Ticari Satışta Ayba Karşı Tekeffül – Gizli Ayıpları Tespit ve Bildirme SüresiTÜRK TİCARET KANUNU610223Malın Teslim Alındığı Tarih8Gün
Ticaret Siciline Tescil Başvuru SüresiTÜRK TİCARET KANUNU610230Tescile Konu İşlemin Yapıldığı Tarih15Gün
Ticaret Sicili Müdürlüğünün Yetki Çevresi Dışında Oturanlar İçin Ticaret Siciline Tescil Başvuru SüresiTÜRK TİCARET KANUNU610230Tescile Konu İşlemin Yapıldığı Tarih1Ay
Ticaret Sicil Müdürlüğü Kararlarına İtiraz SüresiTÜRK TİCARET KANUNU610234Kararın Tebliği Tarihi8Gün
Ticari İşletmenin ve Ticaret Unvanının Ticaret Sicile Tescili ve İlanı SüresiTÜRK TİCARET KANUNU610240Ticari İşletmenin Açıldığı Tarih15Gün
Haksız Rekabet Nedeniyle Açılacak Hukuk Davalarında Zamanaşımı SüresiTÜRK TİCARET KANUNU610260Dava Açma Hakkının Öğrenildiği Tarih1Yıl
Haksız Rekabet Nedeniyle Açılacak Hukuk Davalarında Azami Zamanaşımı SüresiTÜRK TİCARET KANUNU610260Dava Açma Hakkının Doğduğu Tarih3Yıl
Haksız Rekabet Nedeniyle Gümrük İdaresinin Tedbir veya El Koyma Kararından Sonra Mahkemeye Başvurma SüresiTÜRK TİCARET KANUNU610261Tedbir veya El Koyma Kararının Tebliği Tarihi10Gün
Ticari Defter, Kayıt ve Belgeleri Saklama SüresiTÜRK TİCARET KANUNU610282İlgili Defter veya Belgenin Düzenlendiği veya Son Kullanıldığı Takvim Yılının Bitişi Tarihi10Yıl
Ticari Defter, Kayıt ve Belgelerin Ziyaı Nedeniyle Mahkemeye Başvuru SüresiTÜRK TİCARET KANUNU610282Ziyaı Öğrenme Tarihi15Gün
Cari Hesap Cetveline İtiraz SüresiTÜRK TİCARET KANUNU610294Cari Hesap Cetvelinin (Ekstresinin) Alındığı Tarih1Ay
Cari Hesap Sözleşmesinden Kaynaklanan Davalarda Zamanaşımı SüresiTÜRK TİCARET KANUNU6102101Cari Hesap Sözleşmesinin Sona Erdiği Tarih5Yıl
Acentelik Ücretinin Ödenme SüresiTÜRK TİCARET KANUNU6102116Ücretin Doğumu Tarihi3Ay
Acentenin Denkleştirme Tazminatı Talep SüresiTÜRK TİCARET KANUNU6102122Acentelik İlişkisinin Sona Erdiği Tarih1Yıl
Acentelik sözleşmesinde Rekabet Yasağı İçin Öngörülebilecek Azami SüreTÜRK TİCARET KANUNU6102123Acentelik İlişkisinin Sona Erdiği Tarih2Yıl
Şirkete Sermaye Olarak Konan Alacağın Tahsil SüresiTÜRK TİCARET KANUNU6102130Müeccel Alacaklarda Vade, Muaccel Alacaklarda Sözleşme Tarihi1Ay
Şirket Birleşmelerinde Birleşen Şirket Alacaklılarının Teminat İsteme SüresiTÜRK TİCARET KANUNU6102157Birleşmenin Hukuken Geçerlilik Kazandığı Tarih3Ay
Şirket Birleşmelerinde Devrolunan Şirket Borçlarından Ortaklarının Kişisel Sorumluluğunda Zamanaşımı SüresiTÜRK TİCARET KANUNU6102158Muaccel Borçlarda Birleşme Kararının İlanı, Müeccel Borçlarda Muacceliyet Tarihi3Yıl
Şirket Bölünmelerinde Bölünen Şirket Alacaklılarının Teminat İsteme SüresiTÜRK TİCARET KANUNU6102175Ticaret Sicil Gazetesinde Yapılacak İlanların Yayımı Tarihi3Ay
Birleşme, Bölünme veya Tür Değiştirme Nedeniyle Şirket Ortaklarının Denkleştirme Akçesi Tespiti Talebinde SüreTÜRK TİCARET KANUNU6102191Kararın Ticaret Sicil Gazetesinde İlanı Tarihi2Ay
Ortakların Birleşme, Bölünme veya Tür Değiştirme Kararına Karşı İptal Davası Açma SüresiTÜRK TİCARET KANUNU6102192Kararın Ticaret Sicil Gazetesinde İlanı, İlan Gerekmiyorsa Tescili Tarihi2Ay
Kollektif Şirketin Tescilini Talep SüresiTÜRK TİCARET KANUNU6102215Şirket Sözleşmesinin Noterlikçe Onaylandığı Tarih15Gün
Kollektif Şirketin Karın Dağıtımı Kararının İptali Davasında SüreTÜRK TİCARET KANUNU6102227Karın Kullanılması Kararının Verildiği Tarih3Ay
Kollektif Şirket Ortağının Rekabet Yasağına Aykırı Eylemine Dayalı Hakların Kullanılmasında Zamanaşımı SüresiTÜRK TİCARET KANUNU6102231İşlemin Yapıldığının veya Ortağın Başka Şirkete Girdiğinin Öğrenildiği Tarih3Ay
Kollektif Şirket Ortağının Rekabet Yasağına Aykırı Eylemine Dayalı Hakların Kullanılmasında Azami Zamanaşımı SüresiTÜRK TİCARET KANUNU6102231İşlemin Yapıldığı Tarih1Yıl
Kollektif Şirket Süresinin Uzatılmasına Ortağın Kişisel Alacaklısının İtiraz SüresiTÜRK TİCARET KANUNU6102248Uzatma Kararının İlanı Tarihi15Gün
Kollektif Şirketin Ortağın Kişisel Alacaklısının Feshi İhbarı Nedeniyle Feshinde SüreTÜRK TİCARET KANUNU6102249Fesih İhbar Tarihi6Ay
Kollektif Şirket Ortağının Ölümü – Mirasçıların Kollektif Ortak veya Komanditer Olarak Girip Girmeyeceklerini İhbar SüresiTÜRK TİCARET KANUNU6102253Ortağın Ölümü Tarihi3Ay
Kollektif Şirket Alacaklılarının Ortaklara Karşı İleri Sürebilecekleri İstem Haklarında Zamanaşımı SüresiTÜRK TİCARET KANUNU6102264Ortağın Şirketteki Ortaklığının Sona Erdiğinin Ticaret Sicili Gazetesinde Yayınlandığı Tarih3Yıl
Kollektif Şirketin Tasfiye Memurlarına Karşı Açılacak Davalarda Zamanaşımı SüresiTÜRK TİCARET KANUNU6102285Zararın ve Failin Öğrenildiği Tarih2Yıl
Kollektif Şirketin Tasfiye Memurlarına Karşı Açılacak Davalarda Azami Zamanaşımı SüresiTÜRK TİCARET KANUNU6102285Zararı Doğuran Fiilin Gerçekleştiği Tarih5Yıl
Kollektif Şirketin Tasfiyesinde Son Bilançoya İtiraz SüresiTÜRK TİCARET KANUNU6102289Bilançonun Ortağa Tebliğ Tarihi1Ay
Anonim Şirket Kuruluş Belgelerinin Saklanma SüresiTÜRK TİCARET KANUNU6102336Belgenin Düzenlendiği Tarih5Yıl
Anonim Şirkette Pay Sahibinin Bire Düştüğünün Yönetim Kuruluna Yazılı BildirimiTÜRK TİCARET KANUNU6102338Pay Sahibi Sayısını Bire Düşüren İşlem Tarihi7Gün
Şirketin Tek Pay Sahipli Anonim Şirket Olduğunu Tescil ve İlan SüresiTÜRK TİCARET KANUNU6102338Bildirimin Yönetim Kurulunca Alındığı Tarih7Gün
Anonim Şirkette Nakdi Sermayenin Peşin Ödenmeyen Kısmını Ödeme SüresiTÜRK TİCARET KANUNU6102344Şirketin Tescil Tarihi24Ay
Anonim Şirketin Tüzel Kişilik Kazanamaması Sebebiyle Nakdi Sermayenin Bankaca Sahibine İadesi İçin Geçmesi Gereken SüreTÜRK TİCARET KANUNU6102345Şirket Ana Sözleşmesinin Noterlikçe Onaylandığı Tarih3Ay
Anonim Şirketin Tescil ve İlanı SüresiTÜRK TİCARET KANUNU6102354Bakanlıktan İzin Alındığı veya Ana Sözleşmenin Noterlikçe Onaylandığı Tarih30Gün
Anonim Şirketin Sermayenin Onda Birini Aşan İşletme veya Ayın İktisaplarının Genel Kurul Onayına Tabi Olduğu SüreTÜRK TİCARET KANUNU6102356Şirketin Tescil Tarihi2Yıl
Anonim Şirket Yönetim Kurulu Üyelerinin Azami Görev SüresiTÜRK TİCARET KANUNU6102362Yönetim Kurulu Üyeliğine Seçilme Tarihi3Yıl
Anonim Şirketin İktisap Ettiği ve Sermayesinin Yüzde Onunu Aşan Hisselerini Elden Çıkarma SüresiTÜRK TİCARET KANUNU6102384Payın İktisap Edildiği Tarih3Yıl
Anonim Şirketin Kanuna Aykırı İktisap Ettiği veya Rehin Aldığı Hisselerini Elden Çıkarma veya Rehni Kaldırma SüresiTÜRK TİCARET KANUNU6102385İktisap veya Rehin Alınma Tarihi6Ay
Anonim Şirket Yönetim Kurulu Üyesinin Rekabet Yasağına Aykırı İşlemleri Nedeniyle Şirketin Talep Haklarında Zamanaşımı SüresiTÜRK TİCARET KANUNU6102396Diğer Üyelerin İşlemi Öğrendiği Tarih3Ay
Anonim Şirket Yönetim Kurulu Üyesinin Rekabet Yasağına Aykırı İşlemleri Nedeniyle Şirketin Talep Haklarında Azami Zamanaşımı SüresiTÜRK TİCARET KANUNU6102396İşlemin Yapıldığı Tarih1Yıl
Anonim Şirkette Denetçinin Görevden Alınması ve Yeni Denetçi Atanması Davasında SüreTÜRK TİCARET KANUNU6102399Denetçi Seçiminin Ticaret Sicili Gazetesinde İlanı Tarihi3Hafta
Anonim Şirket Denetçilerinin Sır Saklama Yükümlülüğüne Aykırılığı – İstemlerde Zamanaşımı SüresiTÜRK TİCARET KANUNU6102404Rapor Tarihi5Yıl
Anonim Şirket Olağan Genel Kurulunun Toplanma SüresiTÜRK TİCARET KANUNU6102409Faaliyet Döneminin Sona Erdiği Tarih3Ay
Anonim Şirkette Azlık Pay Sahiplerinin Genel Kurulu Toplantıya Çağırma Talebi – Genel Kurulun Toplanma SüresiTÜRK TİCARET KANUNU6102411Çağrının Yönetim Kuruluna Ulaştığı Tarih45Gün
Anonim Şirket İştigal Alanının Değiştirilmesi veya İmtiyazlı Hisse Oluşturulması – Aleyhe Oy Kullanan Ortağın Hisse Devri Kısıtlamasına Tabi Olmadığı SüresiTÜRK TİCARET KANUNU6102421Kararın Ticaret Sicili Gazetesinde Yayımlanma Tarihi6Ay
Bilgi Alma ve İnceleme Hakkı Kullandırılmayan Anonim Şirket Ortağının Mahkemeye Başvuru SüresiTÜRK TİCARET KANUNU6102437Red Tarihi10Gün
Anonim Şirkette Asliye Ticaret Mahkemesinden Özel Denetçi Atanması Talebinde SüreTÜRK TİCARET KANUNU6102438Pay Sahibinin Talebinin Genel Kurulca Onaylandığı Tarih30Gün
Anonim Şirket Azlık Oyu Sahiplerinin Asliye Ticaret Mahkemesinden Özel Denetçi Atanması Talebinde SüreTÜRK TİCARET KANUNU6102439Özel Denetim Talebinin Genel Kurulca Reddedildiği Tarih3Ay
Anonim Şirket Genel Kurul Kararının İptali Davasında SüreTÜRK TİCARET KANUNU6102445Karar Tarihi3Ay
Anonim Şirketlerde Sermaye Artırımı Kararının Tescili SüresiTÜRK TİCARET KANUNU6102456Karar Tarihi3Ay
Anonim Şirket Sermayesinin Azaltılması İşleminin İptali Davasında SüreTÜRK TİCARET KANUNU6102475Sermayenin Azaltılması İşleminin Tescili Tarihi2Yıl
Anonim Şirketlerde Haksız Yere ve Kötüniyetle Alınan Kar Payını Geri Alma Hakkı – Zamanaşımı SüresiTÜRK TİCARET KANUNU6102512Paranın Alındığı Tarih5Yıl
Anonim Şirkette Sorumluluktan İbra Kararına Karşı Açılan Davalarda SüreTÜRK TİCARET KANUNU6102558İbra Tarihi6Ay
Anonim Şirket Zararından Sorumlu Olanlara Karşı Açılacak Tazminat Davalarında Zamanaşımı SüresiTÜRK TİCARET KANUNU6102560Zararı ve Sorumluyu Öğrenme Tarihi2yıl
Anonim Şirket Zararından Sorumlu Olanlara Karşı Açılacak Tazminat Davalarında Azami Zamanaşımı SüresiTÜRK TİCARET KANUNU6102560Zararı Doğuran Fiilin Meydana Geldiği Tarih5Yıl
Limited Şirketin Tescil ve İlan SüresiTÜRK TİCARET KANUNU6102587Kurucuların İmzasının Noterce Onaylandığı Tarih30Gün
Limited Şirketin İflası – Ayrılan Ortağın Ek Ödeme Yükümlülüğünde SüreTÜRK TİCARET KANUNU6102604Ortağın Şirketten Ayrılmasının Tescil Edildiği Tarih2Yıl
İyiniyetli Limited Şirket Ortağının Haksız Aldığı Kar Payının Geri Verilmesinde Zamanaşımı SüresiTÜRK TİCARET KANUNU6102611Paranın Alındığı Tarih2Yıl
Kötüniyetli Limited Şirket Ortağının Haksız Aldığı Kar Payının Geri Verilmesinde Zamanaşımı SüresiTÜRK TİCARET KANUNU6102611Paranın Alındığı Tarih5Yıl
Limited Şirket Ortaklarının Çıkmaya Katılma Hakkında SüreTÜRK TİCARET KANUNU6102639Haberin Kendisine Ulaştığı Tarih1Ay
Limited Şirket Ortağının Çıkarma Kararına Karşı Açacağı İptal Davasında SüreTÜRK TİCARET KANUNU6102640Kararın Noter Aracılığıyla Kendisine Bildirildiği Tarih3Ay
Hamile Yazılı Senedin Zayi Olması Nedeniyle İptali Talebi – Mahkemece İlanla Verilecek Asgari İbraz SüresiTÜRK TİCARET KANUNU6102663İlk İlan Tarihi6Ay
Görüldükten Belli Bir Süre Sonra Ödenecek Poliçelerin Kabule Arz SüresiTÜRK TİCARET KANUNU6102693Düzenleme Tarihi1Yıl
Görüldüğünde Ödenecek Poliçelerin İbraz SüresiTÜRK TİCARET KANUNU6102704Düzenleme Tarihi1Yıl
Poliçe Borçlusunun Sebepsiz Zenginleşme Sorumluluğunda Ek Zamanaşımı SüresiTÜRK TİCARET KANUNU6102732Poliçenin Zamanaşımına Uğradığı Tarih1Yıl
Poliçeyi Kabul Edene Karşı İleri Sürülebilecek İstemlerde Zamanaşımı SüresiTÜRK TİCARET KANUNU6102749Vade Tarihi3Yıl
Poliçe Hamilinin Cirantalara ve Keşideciye Karşı İleri Süreceği İstemlerde Zamanaşımı SüresiTÜRK TİCARET KANUNU6102749Vade veya Protesto Tarihi1Yıl
Poliçeyi Ödeyen veya Kendisine Dava Açılan Cirantanın Önceki Cirantalara ve Keşideciye Başvurusunda Zamanaşımı SüresiTÜRK TİCARET KANUNU6102749Poliçeyi Ödediği veya Kendisine Dava Açıldığı Tarihi6Ay
Bonoyu Kabul Edene Karşı İleri Sürülebilecek İstemlerde Zamanaşımı SüresiTÜRK TİCARET KANUNU6102778Vade Tarihi3Yıl
Bono Hamilinin Cirantalara ve Keşideciye Karşı İleri Süreceği İstemlerde Zamanaşımı SüresiTÜRK TİCARET KANUNU6102778Vade veya Protesto Tarihi1Yıl
Bonoyu Ödeyen veya Kendisine Dava Açılan Cirantanın Önceki Cirantalara ve Keşideciye Başvurusunda Zamanaşımı SüresiTÜRK TİCARET KANUNU6102778Bonoyu Ödediği veya Kendisine Dava Açıldığı Tarihi6Ay
Düzenlendiği Yerde Ödenecek Çeklerde İbraz SüresiTÜRK TİCARET KANUNU6102796Keşide Tarihi10Gün
Düzenlendiği Yerden Başka Bir Yerde Ödenecek Çeklerde İbraz SüresiTÜRK TİCARET KANUNU6102796Keşide Tarihi1Ay
Düzenleme Yeri Ayrı Kıtalarda Olan Çeklerde İbraz SüresiTÜRK TİCARET KANUNU6102796Keşide Tarihi3Ay
Çek Hamilinin Cirantalarla Düzenleyene ve Diğer Çek Borçlularına Karşı Başvurusunda Zamanaşımı SüresiTÜRK TİCARET KANUNU6102814İbraz Süresinin Bittiği Tarih3Yıl
Çek Borçlusunun Diğer Çek Borçlularına Başvurma Hakkında Zamanaşımı SüresiTÜRK TİCARET KANUNU6102814Çek Bedelini Ödediği veya Kendisine Dava Açıldığı Tarihi3Yıl
Alacağı Ödenmeyen Varant Hamilinin Tevdi Edilen Malları Sattırabilmesi İçin Geçecek SüreTÜRK TİCARET KANUNU6102844Protesto Çekte Tarihi10Gün
Taşıma Sırasında Yolcunun Ölümü veya Bedensel Zarara Uğraması – İstem Haklarında Zamanaşımı SüresiTÜRK TİCARET KANUNU6102855Yolcunun Gideceği Yere Ulaştığı veya Ulaşması Gereken Tarih10Yıl
Taşıma Sırasında Eşyanın Uğradığı Ziya veya Hasar Nedeniyle İstem Haklarında Zamanaşımı SüresiTÜRK TİCARET KANUNU6102855Eşyanın Ulaştığı veya Ulaşması Gereken Tarih1Yıl
Taşıma Sözleşmesinde Rücu Alacaklısının Rücu Borçlusuna Bildirimde Bulunma SüresiTÜRK TİCARET KANUNU6102855Zararı ve Rücu Borçlusunu Öğrendiği Tarih3Ay
Taşınan Eşyadaki Açıkça Görünmeyen Ziya ve Hasarı Taşıyana Bildirme SüresiTÜRK TİCARET KANUNU6102889Teslim Tarihi7Gün
Gönderilen Eşyanın Geç Teslimini Taşıyana Bildirme SüresiTÜRK TİCARET KANUNU6102889Teslim Tarihi21Gün
Taşıma İşleri Komisyonculuğundan Kaynaklanan İstemlerde Zamanaşımı SüresiTÜRK TİCARET KANUNU6102930Zararı ve Borçluyu Öğrenme Tarihi1Yıl
Bayrak Şahadetnamesinin Geçerlilik SüresiTÜRK TİCARET KANUNU6102944Düzenleme Tarihi1Yıl
Yolsuz Tescile Dayanarak Geminin Mülkiyetinin İktisabında Olağan Zamanaşımı SüresiTÜRK TİCARET KANUNU6102999Yolsuz Tescil Tarihi5Yıl
Gemi Mülkiyetinin Olağanüstü Zamanaşımı Yoluyla İktisabında SüreTÜRK TİCARET KANUNU61021000Zilyedliğin Başladığı Tarih10Yıl
Donatma İştirakinin Ticaret ve Gemi Sicillerine Tescil SüresiTÜRK TİCARET KANUNU61021065Donatma İştirakinin Yapıldığı Tarih15Gün
Yüklemede Sürastarya SüresiTÜRK TİCARET KANUNU61021154Yükleme Süresinin Bittiği Tarih10Gün
Boşaltmada Sürastarya SüresiTÜRK TİCARET KANUNU61021170Boşaltma Süresinin Bittiği Tarih10Gün
Deniz Taşımasında Teslim Edilmeyen Eşyanın Zayi Sayılması İçin Geçecek SüreTÜRK TİCARET KANUNU61021178Teslim Süresinin Bittiği Tarih60Gün
Deniz Taşımasında Haricen Belli Olmayan Ziya ve Hasarın Taşıyana Bildirimi SüresiTÜRK TİCARET KANUNU61021185Eşyanın Gönderilene Teslim Tarihi3Gün
Deniz Taşımasına Konu Eşyanın Teslimindeki Gecikmenin Taşıyana Bildirimi SüresiTÜRK TİCARET KANUNU61021185Eşyanın Gönderilene Teslim Tarihi60Gün
Deniz Taşımasında Taşıyana Açılacak Tazminat Davasında Hak Düşürücü SüreTÜRK TİCARET KANUNU61021188Eşyanın Teslim Edildiği veya Teslim Edilmesi Gereken Tarih1Yıl
Deniz Taşımasında Sorumlu Tutulan Kişinin (Taşıyıcının) Rücu Davasında Hak Düşürücü SüreTÜRK TİCARET KANUNU61021188Ödeme veya Tazminat Dava Dilekçesini Tebellüğ Tarihi90Gün
Gemi Kira Sözleşmeleri, Zaman Çarteri Sözleşmeleri ile Navlun Sözleşmerlerinden ve Konişmentodan Doğan Alacaklarda Zamanaşımı SüresiTÜRK TİCARET KANUNU61021246Alacağın Muaccel Olduğu Tarih1Yıl
Denizde Yolcu Taşımasında Bagajdaki Haricen Belli Olmayan Hasarı Taşıyana Bildirim SüresiTÜRK TİCARET KANUNU61021269Bagajın Teslimi veya Teslim Edilmesi Gereken Tarih15Gün
Deniz Taşımasında Yolcunun Ölümü ve Bedensel Zararına Dayalı Tazminat Davasında Zamanaşımı SüresiTÜRK TİCARET KANUNU61021270Yolcunun Vardığı veya Varması Gereken Tarih10Yıl
Denizde Yolcu Taşımasında Bagajın Ziya ve Hasarı İçin Açılacak Tazminat Davasında Zamanaşımı SüresiTÜRK TİCARET KANUNU61021270Yolcunun İndiği veya İnmesi Gereken Tarih2Yıl
Müşterek Avarya Garame Payı Alacaklarında Zamanaşımı SüresiTÜRK TİCARET KANUNU61021285Geminin Varma Yerine veya Yolculuğun Bittiği Limana Vardığı Tarih1Yıl
Çatmaya Dayalı Tazminat Taleplerinde Zamanaşımı SüresiTÜRK TİCARET KANUNU61021297Çatmanın Meydana Geldiği Tarih2Yıl
Çatma Nedeniyle Donatanların Birbirlerine Rücu Haklarında Zamanaşımı SüresiTÜRK TİCARET KANUNU61021297Ödeme Tarihi1Yıl
Kurtarma Ücretinden Kaptan ve Gemi Adamlarına Verilecek Paya İlişkin Pay Cetveline İtiraz SüresiTÜRK TİCARET KANUNU61021310Cetvelin Bildiriminden Sonra Türkiye’deki İlk Varılan Yere Varma Tarihi15Gün
Kurtarma ve Enkaz Kaldırma Faaliyetlerinden Doğan Alacaklarda Zamanaşımı SüresiTÜRK TİCARET KANUNU61021319Kurtarma veya Enkaz Kaldırma Faaliyetinin Sona Erdiği Tarih2Yıl
Geminin İhtiyaten Haczinde Esas Takibe Geçme veya Dava Açma SüresiTÜRK TİCARET KANUNU61021376Haciz Tarihi1Ay
Gemi Üzerinde Hapis Hakkıyla Teminat Altına Alınan Alacak İçin Taşınır Rehninin Paraya Çevrilmesi Yoluyla İlamlı veya İlamsız Takip SüresiTÜRK TİCARET KANUNU61021399
1400
Defterin Tutulması Tarihi15Gün
Sigortacının Sigorta Yaptırmak İsteyenin Teklifnamesini Reddetme SüresiTÜRK TİCARET KANUNU61021405Teklifname Tarihi30Gün
Sigorta Sözleşmesinin Olağanüstü Sebeplerle Feshinde SüreTÜRK TİCARET KANUNU61021413Fesih Sebebini Öğrenme Tarihi1Ay
Sigorta Sözleşmesinden Doğan İstemlerde Zamanaşımı SüresiTÜRK TİCARET KANUNU61021420Alacağın Muaccel Olduğu Tarih2Yıl
Sigorta Tazminatına ve Sigorta Bedeline İlişkin İstemlerde Zamanaşımı SüresiTÜRK TİCARET KANUNU61021420Rizikonun Gerçekleştiği Tarih6Yıl
Sigortacının Prim Ödenmediğinden Cayma Hakkında SüreTÜRK TİCARET KANUNU61021434Primin Tamamının veya İlk Taksidinin Vade Tarihi3Ay
Sigortalının Yükümlülüklerini Kusurlu Biçimde İhlal Etmesi Nedeniyle Sigortacının Akdi Fesih Hakkında SüreTÜRK TİCARET KANUNU61021449Durumun Öğrenildiği Tarih1Ay
Sorumluluk Sigortalarında Zamanaşımı SüresiTÜRK TİCARET KANUNU61021482Sigorta Konusu Olay Tarihi10Yıl
Denetime Tabi Sermaye Şirketlerinin İnternet Sitesi Açma SüresiTÜRK TİCARET KANUNU61021524Ticaret Siciline Tescil Tarihi3Ay
Aşırı Yararlanma Durumunda Akdin Feshi veya Edimler Arasındaki Oransızlığın Giderilmesini Talep SüresiTÜRK BORÇLAR KANUNU609828Aşırı Yararlanma Sebebinin Öğrenildiği Tarih1Yıl
Aşırı Yararlanma Durumunda Akdin Feshi veya Edimler Arasındaki Oransızlığın Giderilmesini Talep Azami SüresiTÜRK BORÇLAR KANUNU609828Sözleşmenin Kurulduğu Tarih5Yıl
Yanılma, Aldatma ve Korkutma Suretiyle İrade Bozukluğunun Giderilmesi SüresiTÜRK BORÇLAR KANUNU609839Yanılma ve Aldatmanın Öğrenildiği ya da Korkutmanın Ortadan Kalktığı Tarih1Yıl
Haksız Fiillerde Zamanaşımı SüresiTÜRK BORÇLAR KANUNU609872Zararı ve Tazminat Yükümlüsünü Öğrenme Tarihi2Yıl
Haksız Fiillerde Azami Zamanaşımı SüresiTÜRK BORÇLAR KANUNU609872Haksız Fiilin İşlendiği Tarihi10Yıl
Rücu Talebinde Zamanaşımı SüresiTÜRK BORÇLAR KANUNU609873Tazminatın Tamamının Ödendiği ve Birlikte Sorumlu Kişinin Öğrenildiği Tarih2Yıl
Rücu Talebinde Azami Zamanaşımı SüresiTÜRK BORÇLAR KANUNU609873Tazminatın Tamamının Ödendiği Tarih10Yıl
Bedensel Zararda Hakimin Tazminat Hükmünü Değiştirme SüresiTÜRK BORÇLAR KANUNU609875Kararın Kesinleştiği Tarih2Yıl
Sebepsiz Zenginleşmeye Dayalı Taleplerde Zamanaşımı SüresiTÜRK BORÇLAR KANUNU609882Geri İsteme Hakkını Öğrenme Tarihi2Yıl
Sebepsiz Zenginleşmeye Dayalı Taleplerde Azami Zamanaşımı SüresiTÜRK BORÇLAR KANUNU609882Zenginleşmenin Gerçekleştiği Tarih10Yıl
Genel Alacak Zamanaşımı SüresiTÜRK BORÇLAR KANUNU6098146Alacağın Doğduğu Tarih10Yıl
TBK 147. Maddede Sayılan Alacaklarda Zamanaşımı SüresiTÜRK BORÇLAR KANUNU6098147Alacağın Doğduğu Tarih5Yıl
Borcun İkrarı ya da Mahkemece Karara Bağlanmasında Yeni Zamanaşımı SüresiTÜRK BORÇLAR KANUNU6098156İkrar veya Karar Tarihi10Yıl
Malvarlığının veya İşletmenin Devrinde Devredenin Müteselsil Sorumluluk SüresiTÜRK BORÇLAR KANUNU6098202Bildirme veya İlanla Duyuru Tarihi2Yıl
Hayvan Satışında Satıcının Ayba Karşı Tekeffülünde SüreTÜRK BORÇLAR KANUNU6098224Hayvanın Devri veya Alıcının Temerrüdü Tarihi9Gün
Taşınır Mal Satış Sözleşmesinde Ayba Karşı Tekeffül SüresiTÜRK BORÇLAR KANUNU6098231Satılanın Alıcıya Devir Tarihi2Yıl
Önalım, Geri Alım ve Alım Sözleşmelerinde Azami SüreTÜRK BORÇLAR KANUNU6098238Sözleşmenin Kurulduğu Tarih10Yıl
Önalım (Şuf’a) Davasında SüreTÜRK BORÇLAR KANUNU6098242Satışın Bildirildiği Tarih3Ay
Önalım (Şuf’a) Davasında Azami SüreTÜRK BORÇLAR KANUNU6098242Satış Tarihi2Yıl
Taşınmaz Mal Satış Sözleşmesinde Ayba Karşı Tekeffül SüresiTÜRK BORÇLAR KANUNU6098244Mülkiyetin Geçtiği Tarih5Yıl
Taşınmaz Mal Satış Sözleşmesinde Ağır Kusurlu Satıcının Ayba Karşı Tekeffül SüresiTÜRK BORÇLAR KANUNU6098244Mülkiyetin Geçtiği Tarih20Yıl
Taksitle Satış Sözleşmesinin Alıcı İçin Bağlayıcı Hale Gelme SüresiTÜRK BORÇLAR KANUNU6098255Sözleşme Nüshasının Eline Geçtiği Tarih7Gün
Taksitle Satış Sözleşmesinde Azami SüreTÜRK BORÇLAR KANUNU6098256Sözleşmenin Kurulduğu Tarih3Yıl
Ön Ödemeli Taksitle Satışta Ön Ödemeleri İfa Borcu SüresiTÜRK BORÇLAR KANUNU6098270Sözleşmenin Kurulduğu Tarih5Yıl
Hukuka ve Ahlaka Aykırı Açık Artırmada İhalenin İptali Dava SüresiTÜRK BORÇLAR KANUNU6098281İptal Sebebinin Öğrenildiği Tarih10Gün
Hukuka ve Ahlaka Aykırı Açık Artırmada İhalenin İptali Azami Dava SüresiTÜRK BORÇLAR KANUNU6098281İhale Tarihi1Yıl
Bağışlama Sözleşmesinin Geri Alınmasında SüreTÜRK BORÇLAR KANUNU6098297Bağışlayanın Geri Alma Sebebini Öğrendiği ya da Öğrenmeden Öldüğü Tarih1Yıl
Özenle Kullanma ve Komşulara Saygı Yükümlülüğünü İhlal Eden Kiracının Aykırılığı Giderme SüresiTÜRK BORÇLAR KANUNU6098316Yazılı İhtarın Tebliği Tarihi30Gün
İşyeri Kira İlişkisinin Devrinde Devreden Kiracının Azami Müteselsil Sorumluluk SüresiTÜRK BORÇLAR KANUNU6098323Kira İlişkisinin Devri Tarihi2Yıl
Taşınır Kiralarında Fesih Bildiriminin Hüküm Doğurma SüresiTÜRK BORÇLAR KANUNU6098330Fesih Bildirimi Tarihi3Gün
Mesleki Faaliyet Gereği Kiraya Verilen Taşınır Kiralarında Feshi İhbar SüresiTÜRK BORÇLAR KANUNU6098330Üç Aylık Kira Döneminin Sonundan Önce1Ay
Kiralayanın Hapis Hakkına Konu Eşyanın Kolluk Gücü Yardımıyla Kiralanana Geri Getirilmesi   SüresiTÜRK BORÇLAR KANUNU6098338Eşyanın Götürüldüğü Tarih10Gün
Konut ve Çatılı İşyeri Kiralarında Bankanın Güvence (Depozito) Bedelini İadesi İçin Geçmesi Gereken SüreTÜRK BORÇLAR KANUNU6098342Kira Sözleşmesinin Sona Erdiği Tarih3Ay
Kira Bedelinin Mahkemece Rayice Göre Yeniden Belirlenmesi İçin Geçecek SüreTÜRK BORÇLAR KANUNU6098344Kira Başlangıç Tarihi5Yıl
Konut ve Çatılı İşyeri Kiralarında Kira Artırımını Önceden İhtar SüresiTÜRK BORÇLAR KANUNU6098345Yeni Kira Döneminin Başlangıç Tarihi30Gün
Konut ve Çatılı İşyeri Kiralarında Kiracının Akdi Fesih İçin Önceden İhtar SüresiTÜRK BORÇLAR KANUNU6098347Sözleşme Süersinin Bitimi Tarihi15Gün
On Yıllık Uzama Süresi Dolan Konut ve Çatılı İşyeri Kiralarında Kiralayanın Akdi Fesih İçin Önceden İhtar SüresiTÜRK BORÇLAR KANUNU6098347Sözleşme Süersinin Bitimi Tarihi3Ay
Gereksinim, Yeniden İnşa ve İmar Nedeniyle Kiralananın Tahliyesi Davasında SüreTÜRK BORÇLAR KANUNU6098350Kira Döneminin Sona Erdiği Tarih1Ay
Yeni Malikin Gereksinimi Nedeniyle Tahliye Bildirim SüresiTÜRK BORÇLAR KANUNU6098351Taşınmazı Edinme Tarihi1Ay
Yeni Malikin Gereksinimi Nedeniyle Tahliye Davasında SüreTÜRK BORÇLAR KANUNU6098351Tahliye Bildirim Tarihi6Ay
Yazılı Tahliye Taahhüdüne Dayalı Tahliye Davasında SüreTÜRK BORÇLAR KANUNU6098352Tahliye Taahhüt Tarihi1Ay
İki Haklı İhtara Dayalı Tahliye Davasında SüreTÜRK BORÇLAR KANUNU6098352İhtarların Yapıldığı Kira Döneminin Bitimi Tarihi1Ay
Kiracının Aynı İlçe veya Belediye Sınırları İçinde Konutunun BulunTÜRK BORÇLAR KANUNU6098352Kira Döneminin Bitimi Tarihi1Ay
Tahliye ettirilen taşınmazın başkasına kiraya verilemeyeceği süreTÜRK BORÇLAR KANUNU6098355Tahliye Tarihi3Yıl
Tüketim Ödüncünde Ödünç Alanın İade Yükümlülüğünün Başlama SüresiTÜRK BORÇLAR KANUNU6098392İlk Talep Tarihi6Hafta
İşyeri Devrinde Devreden İşverenin Müteselsil Sorumluluk SüresiTÜRK BORÇLAR KANUNU6098428İşyeri Devir Tarihi2Yıl
İşçinin Haksız Biçimde İşe Başlamaması ve İşe Gelmemesi – İşverenin Tazminat Talep SüresiTÜRK BORÇLAR KANUNU6098439İşçinin İşe Başlamama veya İşi Bırakma Tarihi30Gün
Hizmet Sözleşmesinde Cirodan veya Kardan Verilecek Payın Muaccel Hale Gelmesi İçin Geçecek SüreTÜRK BORÇLAR KANUNU6098442Hesap Döneminin Sonu3Ay
Hizmet Sözleşmesinde İşçinin Azami Rekabet Yasağı SüresiTÜRK BORÇLAR KANUNU6098445Sözleşme Tarihi2Yıl
Evde Hizmet Sözleşmesinde İşverenin Üründeki Ayıpları Bildirme SüresiTÜRK BORÇLAR KANUNU6098465Ürünün Teslim Tarihi1Hafta
Taşınmaz Yapılar Dışındaki Eser Sözleşmesinde Ayba Karşı Tekeffüle Dayalı Davalarda Zamanaşımı SüresiTÜRK BORÇLAR KANUNU6098478Eserin Teslim Tarihi2Yıl
Taşınmaz Yapılara İlişkin Eser Sözleşmesinde Ayba Karşı Tekeffüle Dayalı Davalarda Zamanaşımı SüresiTÜRK BORÇLAR KANUNU6098478Eserin Teslim Tarihi5Yıl
Eser Sözleşmelerinde Ağır Kusurlu Yüklenicininı Ayba Karşı Tekeffülü – Zamanaşımı SüresiTÜRK BORÇLAR KANUNU6098478Eserin Teslim Tarihi20Yıl
Yayımlatanın Dergide veya Toplama Eserde Yayımlanan Eseri Yeniden Yayımlatması İçin Geçecek SüreTÜRK BORÇLAR KANUNU6098490İlk Yayım Tarihi3Ay
Kefalet Sözleşmesinde Azami SüreTÜRK BORÇLAR KANUNU6098598Sözleşme Tarihi10Yıl
Ölünceye Kadar Bakma Sözleşmesinde Bildirimli Fesihte SüreTÜRK BORÇLAR KANUNU6098616Fesih Bildirimi Tarihi6Ay
Ölünceye Kadar Bakma Sözleşmesinde Bakım Borçlusunun Ölümü Nedeniyle Akdin Feshi SüresiTÜRK BORÇLAR KANUNU6098616Bakım Borçlusunun Ölüm Tarihi1Yıl
Belirsiz Süreli Adi Ortaklık Sözleşmesinde Bildirimli Fesihte SüreTÜRK BORÇLAR KANUNU6098640Fesih Bildirimi Tarihi6Ay

Gizlilik ve Çerezler: Bu sitede, yorum ve iletişim formları doldurulurken; sizlerden ad, soyad, mail, telefon ya da adres gibi iletişim bilgileri alınmakta ve çerezler kullanılmaktadır. Bu web sitesini kullanmaya devam ederek bunların kullanımını kabul edersiniz. Çerez Politikası Gizlilik Politikası

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close