Kanun, kişisel verileri işlenen ilgili kişilere bu verilerinin kim tarafından, hangi amaçlarla ve hukuki sebeplerle işlenebileceği, kimlere hangi amaçlarla aktarılabileceği hususunda bilgi edinme hakkı tanımakta ve bu hususları, veri sorumlusunun aydınlatma yükümlülüğü kapsamında ele almaktadır. Buna göre veri sorumlusu, Kanunun 10. maddesi çerçevesinde kişisel verilerin elde edilmesi sırasında bizzat veya yetkilendirdiği kişi aracılığıyla aşağıdaki bilgileri ilgili kişiye sağlamakla yükümlüdür:

  • Veri sorumlusunun ve varsa temsilcisinin kimliği,
  • Kişisel verilerin hangi amaçla işleneceği,
  • Kişisel verilerin kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği,
  • Kişisel veri toplamanın yöntemi ve hukuki sebebi,
  • maddede sayılan diğer hakları.

Veri işleme faaliyetinin ilgili kişinin açık rızasına bağlı olduğu veya faaliyetin Kanundaki diğer bir şart kapsamında yürütüldüğü durumlarda da veri sorumlusunun ilgili kişiyi bilgilendirme yükümlülüğü devam etmektedir. Yani, ilgili kişi, kişisel verisinin işlendiği her durumda aydınlatılmalıdır.

Aydınlatma yükümlülüğünün kapsamı uyulacak usul ve esaslar 30356 sayılı tebliğde belirlenmiştir. Buna göre, kişisel veri işlendiği her durumda aydınlatma yükümlülüğü yerine getirilmelidir ve yerine getirilmesi, ilgili kişinin talebine bağlı değildir.

Veri işleme amacı değiştiğinde ilgili kişiden ayrıca rıza alınması gereklidir.  Sicile kayıt yükümlülüğünün bulunması durumunda, aydınlatma yükümlülüğü çerçevesinde ilgili kişiye verilecek bilgiler, Sicile açıklanan bilgilerle uyumlu olmalıdır.

Aydınlatma metni açık olmalıdır. Açıklanan kişisel veri işleme amacının belirli, açık ve meşru olması, bu amacın ise genel nitelikte ve muğlak ifadelere yer verilmeksizin açık ve gündeme gelmesi muhtemel başka amaçlar için kişisel verilerin işlenebileceği kanaatini uyandırmayacak şekilde bildirilmesi zorunludur. Bir market zincirinin sadakat kart uygulamasına ilişkin ihbar ve şikâyetler hakkında, Kişisel Verileri Koruma Kurulunun 25/03/2019 tarihli ve 2019/82 sayılı kararında aydınlatma metninde yer alan ucu açık ifadeler bulunmasını ihlal kabul etmiştir

Aydınlatma metni veri işleme faaliyetinin ‘hukuki sebebini”, yani Kanunun 5 ve 6 ncı maddelerinde belirtilen işleme şartlarından hangisine dayanılarak işlendiği hususunu da ayrıca içermelidir.

Aydınlatma yükümlülüğü kapsamında kişisel verilerin, tamamen veya kısmen otomatik yollarla ya da veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yöntemlerden hangisiyle elde edildiği açık bir şekilde belirtilmelidir.

Aydınlatma yükümlülüğünün yerine getirilme şekli herhangi bir şekil şartına bağlı değildir, ancak ispatı veri sorumlusuna aittir. Bu nedenle en güvenlisi ispata elverişli yöntemlerle yükümlülüğün yerine getirilmesidir.

Gizlilik ve Çerezler: Bu sitede, yorum ve iletişim formları doldurulurken; sizlerden ad, soyad, mail, telefon ya da adres gibi iletişim bilgileri alınmakta ve çerezler kullanılmaktadır. Bu web sitesini kullanmaya devam ederek bunların kullanımını kabul edersiniz. Çerez Politikası Gizlilik Politikası

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close