Ulusal bayram ve genel tatil günleri; 1 Ocak, 23 Nisan, 1 Mayıs, 19 Mayıs, 15 Temmuz, 30 Ağustos, 28 Ekim saat 13.00’den itibaren, 29 Ekim, yine arife günü 13:00’den itibaren 3,5 gün Ramazan Bayramı ve 4,5 gün Kurban Bayramı’dır.

İşçiler bu günde çalışmasalar bile bir günlük ücretlerine hak kazanmaktadırlar. Ayrıca bugünlerde çalışma yapılması halinde, bu çalışmanın ücreti de, günlük ücrete eklenmeli toplamda, 2 günlük çalışma ücreti işçiye ödenmelidir.

İşverenler ulusal bayram ve genel tatil günü ödemelerini; fazla çalışma ücreti ödemeleri ile genellikle karıştırmakta ve ulusal bayram ve genel tatil günleri çalışma yapan işçilere % 50 zamlı ücret ödemektedirler. Yukarıda değindiğimiz gibi genel tatil ve ulusal bayram günleri yılda en çok 15,5 gün olup, bu süre içerisinde yapılan çalışma %100 zamlı ödenmelidir.

Ulusal bayram ve genel tatil günlerinde içi 7,5 saatin altında çalışabilir. Ulusal bayram ve genel tatil gününde örneği 3 saat çalışan işçiye tam yevmiye ödenmesine gerek yoktur. Bu durumda olan işçilere çalışmış oldukları saat kadar fazladan genel tatil ücreti ödenmesi yeterlidir

İşverenler tarafından sıklıkla uygulanan bir başka konu da; ulusal bayram ve genel tatil günlerinde çalışan işçiye takip eden günlerde izin verilmesi uygulamasıdır. Serbest zaman uygulaması olarak nitelendirebileceğimiz bu durum sadece –işçinin kabul etmesi şartıyla fazla çalışma ve fazla sürelerle çalışma hallerinde geçerlidir. Bu nedenle ulusal bayram ve genel tatil günlerinde yapılan çalışmaya karşılık verilen bu izinler iş kanunu açısından ücretli mazeret izni olarak kabul edilerek işçiye ulusal bayram ve genel tatil ücretinin ayrıca ödenmesi durumu gündeme gelebilir. Avukatınız olarak tavsiyemiz, ulusal bayram ve genel tatil günlerinde çalışan işçiye; bugünler için izin kullandırılması yerine, işçinin bir yevmiye fazladan genel tatil ücretlerinin ödenmesidir.

Yine uygulama da sıklıkla karşılaşılan bir başka husus da; 28 Ekim ile Ramazan ve Kurban Bayramı arifesinde saat 13:00’dan sonra çalışan işçilerin yarım günlük çalışmalarına karşılık zamlı ulusal bayram ve genel tatil ücretlerinin ödenmemesidir.

İşçiye ödenmiş olan Genel Tatil Ücretlerinin bordolarda ayrı bir sütunda gösterilmesi ve işçiye imzalatılması gerekmektedir. Ulusal bayram ve genel tatil günlerinde çalıştığın iddia eden işçi bu iddiasını ispatla yükümlüdür. Ücret bordrosunda ilgili bölümün boş olması ya da bordronun imza taşımaması halinde işçi, ulusal bayram ve genel tatil günlerinde çalıştığı her türlü delille ispat edebilir.

Ulusal Bayram ve Genel Tatil Günlerinde çalışan işçinin; önceden onayının alınması gerekmektedir. Bu onay iş sözleşmesinde –ki toplu iş sözleşmesi ile de kararlaştırılabilir- alınabileceği gibi, çalışmadan önce işçiden yazılı bir şekilde de alınabilir. Bu noktada dikkat edilmesi gerekilen husus; onayı alınmadan çalıştırılan işçi için bu durumun haklı nedenle fesih hali olduğudur. Açıkladığımız nedenlerle, işçinin yazılı onayı mutlaka çalışma öncesinde alınmalıdır.

  • Tatil günlerinde fazla çalışma yapan bir işçinin, bu çalışma karşılığındaki ücreti nasıl hesaplanmaktadır?

Ulusal bayram ve genel tatil günlerinin ücretleri herhangi bir çalışma karşılığı olmaksızın çalışanlara ödenmektedir. Söz konusu günlerde yasal düzenlemelerle açıklanan esaslara dayalı olarak fazla çalışma yapılması durumunda, bu çalışma karşılığında bir günlük fazla çalışma ücreti ödenecektir. Böylece, ulusal bayram ve genel tatil günlerinde çalışan işçi, çalıştığı her tatil günü için 2 günlük ücrete hak kazanacaktır. Ücretleri aylık “maktu” olarak belirlenmiş olan, ay içerisinde bazı günlerde çalışılmasa bile aynı ücreti ödenen işçilere, ulusal bayram ve genel tatil günlerinde çalışmamaları durumunda, almakta oldukları aylık “maktu” ücretlerinin dışında herhangi bir tatil günü ücreti ödenmemektedir. Aylık “maktu” ücret esasına dayalı olarak çalışan işçilerin ulusal bayram ve genel tatil günlerinde çalışmaları durumunda, çalışılan her tatil günü için bir günlük fazla çalışma ücreti ödenecektir.

 

Gizlilik ve Çerezler: Bu sitede, yorum ve iletişim formları doldurulurken; sizlerden ad, soyad, mail, telefon ya da adres gibi iletişim bilgileri alınmakta ve çerezler kullanılmaktadır. Bu web sitesini kullanmaya devam ederek bunların kullanımını kabul edersiniz. Çerez Politikası Gizlilik Politikası

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close