Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Temel Eğitimi

Kişisel Verilerin Korunması Hukuku Temel Eğitimi

Kişisel Verilerin korunması nedir?

7 Nisan 2016 tarihinde yayımlanarak yürürlüğe giren ‘6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’; kişisel verilerin işlenmesinde başta özel hayatın gizliliği olmak üzere kişilerin temel hak ve özgürlüklerini korumak ve kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişilerin yükümlülükleri ve uyacakları kuralları düzenleme amacını taşımaktadır.

Kişisel verilerin elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması veya sınıflandırılması gibi her türlü işlem kişisel veri işleme olarak kabul edilmektedir ve kanunda düzenlenen kurallara uygun olmalıdır.


Kişisel Veri Nedir?

Bir gerçek kişinin; adı, soyadı, doğum tarihi ve doğum yeri gibi bireyin sadece kimliğini ortaya koyan bilgiler değil; telefon numarası, motorlu taşıt plakası, sosyal güvenlik numarası, pasaport numarası, özgeçmiş, resim, görüntü ve ses kayıtları, parmak izleri, e-posta adresi, hobiler, tercihler, etkileşimde bulunulan kişiler, grup üyelikleri, aile bilgileri, sağlık bilgileri gibi kişiyi doğrudan veya dolaylı olarak belirlenebilir kılan tüm veriler kişisel veri olarak kabul edilmektedir.


Özel Nitelikli Kişisel Veri Nedir?

Kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verileridir.

KANUNA
UYMAMANIN
YAPTIRIMI
NEDİR?

4

YILA VARAN
HAPİS CEZASI

1

MİLYON TL'YE KADAR PARA CEZASI

 • KVK Kanunu Hakkında Genel Bilgilendirme
 • Kişisel Verilerin Korunması Hukukunda Temel Kavramlar
 • Kanun Kapsamında Şirketlerin Yükümlülükleri
 • Aydınlatma Yükümlülüğü
 • Veri Güvenliği
 • Kurul Kararlarına Uyma Yükümlülüğü
 • Sicile (VERBİS) Kayıt ve Bildirim Yükümlülüğü
 • Kanunda Öngörülen Yaptırımlar
 • Kişisel Veri Envanteri Hazırlama
 • Envanter Tablosu Oluşturma
 • Envanter Tablosunu Doldururken Dikkat Edilecek Hususlar
 • VERBİS’e Kayıt Yükümlülüğü
 • VERBİS’e Kayıt Zorunluluğu ve İstisnaları
 • VERBİS’e Ön Kayıt
 • VERBİS’e Yüklenecek Bilgiler
 • VERBİS Kaydında Dikkat Edilecek Hususlar
 • Bilgi güvenliği ve Siber güvenlik Nedir?
 • KVKK’ya uygun bilgi güvenliği altyapısının oluşturulması
 • KVKK için bilgi sistemlerinde risk yönetimi anlayışının benimsenmesi
 • KVKK için sızma testleri ile mevcut zafiyetlerin bulunması veri güvenliği
 • Veri envanterinin hazırlanması ile ilgili zorunlu teknik başlıklar
 • VERBİS’e kayıt için kurum tarafından istenen teknik zorunlulukların incelenmesi
 • Ağ güvenliği ve uygulama güvenliği
 • Ağ yoluyla kişisel veri aktarımları
 • Bulutta depolanan kişisel verilerin güvenliği
 • Mevcut risk ve tehditlerin belirlenmesi

KİŞİSEL VERİLERİ KORUMA KANUNU (KVKK) KAPSAMINDA, KİŞİSEL VERİ İŞLEYEN KURUM VE KURULUŞLAR BAZI YÜKÜMLÜLÜKLERİ YERİNE GETİREREK KANUNA UYUMLULUK GÖSTERMELİDİR.

Peki, siz ne kadar hazırsınız?

50’den fazla çalışanı olan veya yıllık mali bilançosu 25 milyon TL’den çok olan şirketlerin 31 Aralık 2019 tarihine kadar VERBİS’e kaydolmaları gereklidir.

Eğitime Kimler Katılmalı?

Eğitim programımız; şirket yönetici ve ortakları ile, muhasebe ve insan kaynakları personelleri, bilgi işlem departmanı çalışanları, veri sorumluları ve avukatlar için hazırlanmıştır.

Eğitim bedeli için bizimle iletişime geçebilirsiniz.