Kişisel Verilerin Korunması Hukukuna Uyum Danışmanlığı

Büyüteç Eğitim olarak Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) için gerekli çalışmaları içeren teklifimizi sunarak, kanunun cezai yaptırımları devreye girmeden profesyonel ekibimizle sizlere rehberlik yapmak istiyoruz.

 

Danışmanlık programımız, KVK Kanununun hazırlanma sürecinden itibaren bu alanda çalışan tecrübeli avukat ve yönetim danışmaları ile sizlere en kusursuz hizmeti sumak için tasarlanmıştır.

 

Kişisel verilerin korunması 7 Nisan 2016 tarihinde yürürlüğe giren 6698 sayılı kanun ile resmiyet kazanmıştır. Kişisel verileri koruma kanununun amacı, kişisel verilerin işlenmesinde başta özel hayatın gizliliği olmak üzere kişilerin temel hak ve özgürlüklerini korumak ve kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişilerin yükümlülükleri ile uyacakları usul ve esasları düzenlemektir.

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca Yıllık çalışan sayısı 50’den çok veya yıllık mali bilanço toplamı 25 milyon TL’den çok olan veri sorumluları için 01.10.2018 tarihinde başlatılan VERBİS kayıt süresi 30.06.2020 tarihine kadar uzatılmıştır. Sicile kayıt olmamanın cezai sorumluluğu bulunmaktadır.

Kanuna uymamanın yaptırımı nedir?

Kanun hükümlerine uyulmadığı zaman 4 Yıla Varan Hapis Cezası ve 1 Milyon TL’ye Kadar Para Cezası ile karşı karşıya kalabilirsiniz.

 

Temel danışmanlık hizmetimiz ile, Kişisel Verilerin Korunması Kanununun getirdiği tüm yükümlülükler yerine getirilerek, hazırlanacak sözleşmeler ile firmanız yasal ve uygulama yönünden tüm gereksinimleri karşılayacak seviyeye getirilecektir.

Hizmet içeriği temel olarak şu şekildedir:

 • Kişisel veri envanteri hazırlanması
 • Kişisel veri işleme ve imha politikasının hazırlanması
 • VERSİS siciline kayıt prosedürünün yönetilmesi
 • Politika kapsamında alınmakta olan teknik ve idari tedbirlerin gereği gibi uygulanmasına yönelik birim çalışanlarının eğitimi ve farkındalığının arttırılması, verilen eğitimlerin belgelendirilmesi
 • Çalışanlara yönelik bilgi güvenliği eğitimleri verilmesi ve belgelendirilmesi
 • Video kamera ile izleme faaliyetinin sürdürülmesi ile işitsel/görsel şirket içi veri işleme faaliyetleri bakımından görünür yerlere gerekli uyarı levhalarının yerleştirilmesi
 • Şirkete ait KVKK politikası metninin görünür şekilde şirket içinde asılması
 • Özel nitelikli kişisel verilerin güvenliğine yönelik sistemli, kuralları net bir şekilde belli, yönetilebilir ve sürdürülebilir ayrı bir politika ve prosedürün belirlenmesi
 • İzlenmesi ve sürekli denetimi ile kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesinin önlenmesi, kişisel verilere hukuka aykırı olarak erişilmesinin önlenmesi ve kişisel verilerin hukuka uygun saklanmasının sağlanması amacıyla etkin bir organizasyon şeması oluşturulması ve sorumlu birimlerin görev ve sorumluluklarının tespit edilmesi
 • Saklama ve imha süreçleri görev dağılımının yapılaması
 • Şirket tarafından yürütülen faaliyetlere ilişkin çalışanlara gizlilik sözleşmeleri imzalatılması
 • Güvenlik politika ve prosedürlerine uymayan çalışanlara yönelik uygulanacak disiplin prosedürü hazırlanması
 • Kişisel veri işlemeye başlamadan önce Şirket tarafından, ilgili kişileri aydınlatma yükümlülüğü yerine getirilmesi amacı ile aydınlatma ve onam metinlerinin oluşturulması
 • 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Gereğince İlgili Kişi (Kişisel Veri Sahibi) Tarafından Veri Sorumlusuna Yapılacak Başvurulara İlişkin Başvuru Formlarının hazırlanması ve şirkete uyumlu hale getirilmesi
 • Şirket içi periyodik ve rastgele denetimler yapılması amacı ile görevlendirmeler yapılması
 • Veri aktarımı yapılacak kişiler, aktarım amacı ve usulü ile ilgili süreçlerin yazılı hale getirilmesi
 • Bilgi güvenliği süreçlerinin planlanması, bilgi teknolojisi uzmanlarının temel prensipler bakımından bilgilendirilmesi ve acil durum yönetimi süreçlerinin planlanması denetimi ve icrası
 • Şirket arşivlerinin denetlenmesi ve imha ve anonim hale getirme işlemlerinin yürütülmesi

DANIŞMANLIK PAKETLERİMİZ

Modül 1

4 ay sürecek temel danışmanlık hizmeti ile KVKK tüm gereksinimleri ile şablon sözleşmeler hazırlanarak firma yasal ve uygulama yönünden tüm gereksinimleri karşılayacak seviyeye getirilecektir.
Bir adet Eğitim ve Denetim gerçekleştirilecektir.

 

Modül 2

12 ay sürecek danışmanlık faaliyeti içerisinde KVKK gereksinimleri ile ihtiyaç duyulan tüm sözleşmeler hazırlanarak firmanın her süreci ve geçmiş tüm dokümanları kontrol edilerek KVKK uygulamalarına dahil edilecektir. Tedarikçi, Müşteri, Çalışan, Diğer Paydaşlarla olan tüm süreçler KVKK yönünden kontrol edilerek tekrar yapılandırılacaktır. Süreçte en az üç adet eğitim verilecek olup Veri Sorumlusuna özel olarak danışmanlık ve koçluk hizmeti sunulacaktır. 12 aylık süreç içerisinde iki adet planlı, bir adet plansız denetim yapılacaktır. 12 ay boyunca KVKK kapsamındaki her sorunuza 24 saat içerisinde (çalışma günlerinde) geri dönüş yapılacaktır.

 

Hizmet bedelleri ile ilgili olarak bizlerle her zaman iletişime geçebilirsiniz.

Ad*

Soyad*

Email

Telefon*

Mesajınız

Gizlilik ve Çerezler: Bu sitede, yorum ve iletişim formları doldurulurken; sizlerden ad, soyad, mail, telefon ya da adres gibi iletişim bilgileri alınmakta ve çerezler kullanılmaktadır. Bu web sitesini kullanmaya devam ederek bunların kullanımını kabul edersiniz. Çerez Politikası Gizlilik Politikası

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close