İş kanunumuzda ve ikincil mevzuatta kadınları korumak amaçlı, işvereni bağlayan bir takım yükümlülükler bulunmaktadır.

 • Hamilelik süresince kadın işçiye periyodik kontroller için ücretli izin verilir.
 • Kadın işçilerin doğumdan önce sekiz ve doğumdan sonra sekiz hafta olmak üzere toplam on altı haftalık süre için çalıştırılmamaları esastır. Çoğul gebelik halinde doğumdan önceki sekiz haftalık süreye iki hafta daha eklenir.
 • Sağlık durumunun elverişli olması halinde, doktorun onayı ile kadın işçi isterse doğumdan önceki üç haftaya kadar işyerinde çalışabilir. Bu durumda kadın işçinin çalıştığı süreler doğum sonrasındaki 8 haftalık süreye eklenir. Kadın işçinin erken doğum yapması halinde doğumdan önceki sekiz haftadan arta kalan süreler doğumdan sonraki sekiz haftalık süreye eklenir.
 • Doğumda veya doğum sonrasında annenin ölümü hâlinde, doğum sonrası kullanılamayan süreler babaya kullandırılır.
 • Üç yaşını doldurmamış çocuğu evlat edinen eşlerden birine veya evlat edinene çocuğun aileye fiilen teslim edildiği tarihten itibaren sekiz hafta analık hâli izni kullandırılır.
 • Hekim raporu ile uygun görüldüğünde, hamile kadın işçi daha sağlığına uygun şekilde, daha hafif işlerde çalıştırılır. Bu halde kadın işçinin ücretinde herhangi bir indirim yapılmaz.
 • Doğum sonrası analık hâli izninin bitiminden itibaren çocuğunun bakımı ve yetiştirilmesi amacıyla ve çocuğun hayatta olması kaydıyla kadın işçi ile üç yaşını doldurmamış çocuğu evlat edinen kadın veya erkek işçilere istekleri hâlinde birinci doğumda altmış gün, ikinci doğumda yüz yirmi gün, sonraki doğumlarda ise yüz seksen gün süreyle haftalık çalışma süresinin yarısı kadar ücretsiz izin Çoğul doğum hâlinde bu sürelere otuzar gün eklenir. Çocuğun engelli doğması hâlinde bu süre üç yüz altmış gün olarak uygulanır.
 • İsteği halinde kadın işçiye, onaltı haftalık sürenin tamamlanmasından veya çoğul gebelik halinde onsekiz haftalık süreden sonra altı aya kadar ücretsiz izin verilir. Bu izin, üç yaşını doldurmamış çocuğu evlat edinme hâlinde eşlerden birine veya evlat edinene verilir. Bu altı aylık süre yıllık ücretli izin hakkının hesabında dikkate alınmaz.
 • Kadın işçilere bir yaşından küçük çocuklarını emzirmeleri için günde toplam bir buçuk saat süt izni verilir. Bu sürenin hangi saatler arasında ve kaça bölünerek kullanılacağını kadın işçi kendisi belirler. Bu süreler günlük çalışma süresinden sayılır.
 • Kadın işçiler her ne şekilde olursa olsun, gece vardiyasında 7,5 saatten fazla çalıştırılamaz.
 • Belediye sınırları dışındaki her türlü işyeri işverenleri ile belediye sınırları içinde olmakla beraber, vardiya değişim saatlerinde alışılmış araçlarla gidip gelme zorluğu bulunan işyeri işverenleri, gece postalarında çalıştıracakları kadın işçileri, sağlayacakları uygun araçlarla ikametgâhlarına en yakın merkezle iş yeri arasında servis hizmeti sağlamak zorundadırlar.
 • Emziren işçinin doğumu izleyen 6 ay boyunca gece çalıştırılması yasaktır. Yeni doğum yapmış işçinin doğumu izleyen sekiz haftalık süre sonunda, emziren işçinin ise, 6 aylık süreden sonra gece çalışması yapmasının güvenlik ve sağlık açısından sakıncalı olduğunun hekim tarafından belirlendiği dönem boyunca bu kişilerin gece çalıştırılması yasaktır.
 • Yaşları ve medeni halleri ne olursa olsun; 100-150 kadın işçi çalıştıran işyerlerinde 0-1 yaş arası küçük çocukların bırakılması ile bakılması ve emziren işçilerin çocuklarını emzirebileceği bir emzirme odasının kurulması zorunludur.
 • Yaşları ve medeni halleri ne olursa olsun; 150’den fazla kadın işçi çalıştıran işyerlerinde 0-6 yaş çocukların bırakılması, bakılması işçin işveren tarafından çalışma yerlerinden ayrı ve işyerine yakın bir yurdun kurulması zorunludur. Yurt açma yükümlülüğü olan işverenler yurt içinde anaokulu da açmak zorundadır.

 

Gizlilik ve Çerezler: Bu sitede, yorum ve iletişim formları doldurulurken; sizlerden ad, soyad, mail, telefon ya da adres gibi iletişim bilgileri alınmakta ve çerezler kullanılmaktadır. Bu web sitesini kullanmaya devam ederek bunların kullanımını kabul edersiniz. Çerez Politikası Gizlilik Politikası

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close