İşverenler için İş Hukuku Temel Eğitimi

SERTİFİKALI ONLİNE (CANLI) İŞ HUKUKU TEMEL EĞİTİMİ

Eğitim İçeriği

İŞ SÖZLEŞMELERİ

 • İş hukukundaki yeri ve delil değeri, belirli – belirsiz süreli iş sözleşmesi ayrımı, doğurduğu farklar,
 • İş sözleşmesinin ihtiva etmesi gerekli unsurlar, Sözleşme düzenlenirken dikkat edilmesi gerekli noktalar.

 

İŞ HUKUKU DAVALARI AÇISINDAN ÜCRET POLİTİKALARI

 • Resmi – gayri resmi ücret uygulamaları, İş davalarında ücret ihtilafları.

ÜCRET PUSULASI ve BORDROLAR

 • Yaygın yanlış uygulamalar, İş hukuku davalarındaki yeri, şekil şartları ve içermesi gerekli unsurlar.
 

MESAİ KAYITLARI

 • İş hukuki davalarındaki mesaiye ilişkin ispat yükümlülükleri
 • Mesai kayıtları nasıl tutulmalı?
 • Kart basma ve parmak izi cihazlarının hukuki delil değeri
 

YILLIK YASAL İZİN KAYITLARI

 • Geçerlilik için hukuki şartlar
 • Matbu izin defterlerinin ispat gücü
 

PERSONEL İHTAR PROSEDÜRÜ

 • Personel ihtarlarının işlevi
 • Savunma ve ihtar kurumlarının işletilme usulü
 • Delil değeri
 

İŞ AKDİ FESİHLERİ

 • İş akdi fesihlerinde işverenin yasal yükümlülükleri, Değişik durumlara göre fesih usulleri
 • İstifa dilekçelerinin hukuki mahiyeti ve geçerlilik unsurları, Karşılıklı fesih usulünün kullanılacağı durumlar, Personelim işe gelmemesi hallinde uygulamalar, İş akdi feshinin yasala geçerlilik unsurları
 • Yeni iş arama izni
 

İŞE İADE DAVALARI

 • İşe iade davasının şartları
 • İşe iade davasının sonuçları
 • İşe başlatamama tazminatı
 • Boşta geçen süre ücreti
 

İŞ HUKUKUNDA İBRANAMELER

 • Yaygın yanlışlar ve hatalı uygulamalar,
 • İş hukukunda ibranamelerin mahiyeti ve hukuki delil değeri, içermesi zorunlu hukuki unsurlar.
 

İDARİ PARA CEZALARI

 • İş hukuku mevzuatından doğan ve işverenin ödeme yükümlülüğünün bulunduğu idari para cezası çeşitleri
 • Para cezalarına itiraz prosedürü.
 

HİZMET TESPİTİ DAVALARI

 • Hizmet tespiti davasının açılma koşulları, davanın sonuçları
 • Davanın mali etkileri

Avukat Emre Can Sepetçi tarafından online olarak verilecek eğitim ile İş Hukukuna dair sorularınız yanıt bulacak.

Eğitime Kimler Katılmalı?

 Eğitim programımız; şirket yönetici ve ortakları ile, muhasebe ve insan kaynakları personelleri için hazırlanmıştır.

2 Saatlik Online Eğitim Bedeli: 150 TL + KDV