İş Hukuku İşveren Danışmanlığı

 • Fazla çalışma yapmış işçinin işten ayrılması halinde dava açmasını belirli ölçülerde önleyebileceğinizi biliyor musunuz?
 • İşten çıkardığınız işçinin işe iade davası açmasını önleyebileceğinizi biliyor musunuz?
 • İşçiden almış olduğunuz ibranamelerin işten çıkış tarihinden 30 gün sonra düzenlenmemesi halinde geçersiz olacağını biliyor musunuz?
 • Yıllık izin cetvelini imzalamayan işçinin kullanmış olsa bile geriye dönük izin ücretlerini alabileceğini biliyor musunuz?
 • İşveren mali mesuliyet sigortası yaptırmış olmanız halinde; işyerinizde meydana gelen iş kazalarının maddi etkilerinden kurtulabileceğinizi biliyor musunuz?
 • Mazeretsiz devamsızlık yapan işçinin iş akdini nasıl sonlandırabileceğinizi biliyor musunuz?

“Yüreğinizi çitin diğer tarafına atın, geri kalanınız takip eder”

İŞ HUKUKU DANIŞMANLIK HİZMETİ VE EĞİTİM PROGRAMI

 • İşçi ve işveren arasındaki ilişkileri düzenleyen İş Hukuku mevzuatının şirketinizde uygulamasını sağlamak ve yasal yükümlülükleri yerine getirmek adına bugüne kadar atmadığınız adımı bizimle atmak ister misiniz?
 • Mevzuat hükümlerinin işletmenizde ne kadar doğru uygulanabildiğinin ve eksiklerinizin neler olduğunun tespitiyle, işletmenizde aldığınız kararların düzenlemelere uygun olması konusunda verdiğimiz danışmanlık hizmeti ve eğitim programı ile iş hukuku bağlamında karşılaşabileceğiniz sorunları davaya dönüşmeden çözmeyi planlıyoruz.

FARKIMIZ FARKINDALIĞINIZ OLSUN

İşletmenizin sorunlarına çözüm odaklı yaklaşımı ve doğru bilgiyle fayda sağlamayı amaç edinmekte olan BÜYÜTEÇ EĞİTİM, her bir sorunun kendi içinde çözümü için gereken titizliği göstermekte, günceli takip ederek teknolojik imkânlarla hızlı ve etkin olmayı hedefleyerek verdiği hizmetle işletmenizin fark yaratmasını sağlamaktadır.

İŞLETMENİZİ ÖNEMSEYİN

Tek bir çalışanınızla yaşayacağınız işçilik hak ve alacaklarına ilişkin dava, diğer çalışanlarınızın da çalışma şartlarını sorgulamasına ve hatta performans düşüklüğüne, belki de toplu işçilik alacakları davalarına neden olabilecektir. Bu durum ise işletmenize telafisi mümkün olmayan zararlar verecektir.  Çalışanlarınızı güvencesi işletmenizin güvencesi olacaktır. 

Tedaviden Önce Tespit İlkesi

Konfüçyüs’ un üç hekim örneğinden yola çıkarak; hastalıkların ne olduğunu bilen ve tedaviyi en iyi şekilde yapan hekim yerine, hastalıklar ortaya çıkmadan önlemenin yollarını bilen hekimi, en iyi hekim olarak kabul ediyor,

İşçi ve işveren arasındaki hukuki sorunların doğmadan önce, önleyici tedbirlerin alınmasının sağlanması ile uyuşmazlıkların çıkmadan önlenmesi ve işverenlerin bilgilendirilmesinin sağlanmayı hedefliyoruz.

İŞ HUKUKU DANIŞMANLIK HİZMETİ ALMANIZ NEDEN GEREKMEKTEDİR?

İş Kanun’ un amacı işçi ve işveren arasındaki çalışma şartları ve çalışma ortamına ilişkin hak ve sorumluluklarını düzenlemektir.

 

Kanun, bu hak ve sorumlulukları düzenlerken işçiyi korumaya yönelmiş olup, madde metninin yorumunda tereddüt yaşanması halinde işçi lehine olan koşulların kabul edilmesi gerektiği yıllardır Yargıtay’ın yerleşik içtihatlarında benimsenmiştir.

 

Dolayısıyla iş hukukuna ilişkin kuralların ve iş sözleşmelerini yorumunda ‘’ işçi lehine yorum ilkesi ‘’ uygulanmaktadır.

 

Bu ilke, iş ilişkisi çerçevesinde işçinin kişisel ve ekonomik olarak işverene bağlılığı karşısında, işçinin hak ve menfaatlerinin korunması amacıyla benimsenmiştir. İşçi lehine, işvereninse aleyhine olan bu durum karşısında işverenlerin işletmelerinde kanunun öngördüğü tedbirleri alması, işçilerin özlük dosyalarının titizlikle tutulması, işçilerle sözleşmelerin yapılması, işçilerin işten çıkmaları halinde işe iade davası açması halinde işverenin haklılığının ispatlanması için koruyucu tedbirleri alması gerekmektedir.

“Bugüne kadar işinizi hep aynı şekilde yapmışsanız,büyük ihtimalle yanlış yapıyorsunuz demektir.”

İŞ HUKUKU DENETİMLERİNE NE KADAR HAZIRSINIZ?

 • İşçilerinizle kanunun aradığı şartları taşıyan iş sözleşmeleri yapıyor musunuz? Sözleşme yapılmaması halinde karşılaşabileceğiniz aleyhe durumlar nelerdir?
 • İşçilerin özlük dosyasında bulunması gereken evraklar nelerdir, işçilerinizden işe başlarken gerekli evrakları istiyor musunuz? İşçilerinizin doğru bilgi verdiğinden ya da işiniz için gerekli ve yeterli donanıma sahip olup olmadığını nasıl tespit ediyorsunuz?
 • İşçilerinizin bordrolarında maaşının tamamını beyan ediyor musunuz? Yıllarca sizinle çalışmış tecrübeli ve kıdemli personelinizin aldıkları maaşı yansıtmayan ve asgari ücret üzerinden gösterilen maaş bordroları mahkemelerce nasıl değerlendiriliyor?
 • Çalışma süreleri işveren tarafından serbestçe belirlenebilir mi, çalışma süreleriniz haftalık 45 saati aşıyor mu, işçi günlük en fazla kaç saat çalıştırılabilir? Ara dinlenme saatleri çalışma saatlerinden düşülür mü?
 • İşyerinin veya bir bölümün devri halinde, işçilerin hak ve alacaklarından sorumluluğunuz var mı, varsa sorumluluğun süresi nedir?
 • İşçinin başka bir şubeye gönderilmesi mümkün müdür? İşçinin çalışma koşullarında değişiklik için işçiye yazılı bildirim yeterli olur mu, ayrıca işçinin rızası gerekli midir?
 • İşçilerle deneme süresi kararlaştırabilir misiniz, bu süre en fazla ne kadar olabilir, deneme süresi içinde işçinin çıkarılması halinde işçiye ödenmesi gereken hak ve alacaklar nelerdir?
 • İşçinin kıdem veya ihbar tazminatına hak kazanmasının esasları nelerdir?
 • İşverenin veya işçinin haklı sebeple fesih hakkı hangi koşullarda mümkündür?
 • İşçilerin tazminat ödemeden işten çıkarabileceğiniz haller nelerdir?
 • Performans düşüklüğü nedeniyle iş sözleşmesi feshedilebilir mi?
 • Hangi koşullarda işçi işe iade davası açabilir? Otuzun altında işçi çalıştıran işyerlerinde işveren işçiyi çıkarmak için geçerli nedene dayanmak zorunda mıdır?
 • Yıllık izin, ücretli, ücretsiz izin uygulamalarıyla izin defteri ve kayıtları yeterli tutuluyor mu?
 • Kanuni izinler İşyerinizde kullandırabiliyor mu, ulusal bayram ve genel tatil günlerinde fazla çalışma yapan bir işçinin, bu çalışma karşılığındaki ücreti nasıl hesaplanmalıdır?
 • İşçinin hafta tatiline hak kazanabilmesi için gerekli şartlar nelerdir?
 • İşçinin yıllık izin hakkı ne zaman doğar ve bu izin hakkı kaç gündür?
 • Mazeret izni hangi hallerde alınabilir?
 • Serbest zaman, telafi çalışması, kısa çalışma, gece çalışması nedir? Gece çalışması ne zaman başlar ve biter, ücretlendirme nasıl yapılır?
 • Fazla mesai çalışması için işçinin muvafakati gerekir mi? Fazla mesaileri gösterir puantaj kayıtları yeterli tutuluyor mu? Günlük en fazla kaç saat fazla mesai çalışması yapılabilir?
 • İş sözleşmesi sona eren işçiden alınacak ibranamenin geçerlilik koşulları nelerdir? İbranameler, işverene dava açılmasına engel midir?
 • İkale sözleşmesi nedir, hangi hallerde yapılır?
 • Kadınlara, çocuk ve genç işçilere özel çalışma koşulları nelerdir? 15-18 yaş arası çocukların çalışabileceği işler nelerdir?
 • İşyerinizin tehlike sınıfına göre iş kazası ve meslek hastalığı eğitimleri veriliyor mu? Veriliyorsa ne sıklıkta veriliyor, verilen eğitimler yeterli oluyor mu, işçiler verilen eğitimin gereklerine uyuyor mu?
 • İşçi ve işveren arasındaki ihtilafların önlenmesi
 • Tarafların hak ve menfaatlerinin dengelenmesi
 • Personellerin özlük dosyalarının yasalara uygun olarak tutulması
 • İşletmenizde durum tespiti yaparak eksiklerinizin tamamlanması
 • Kanuni yükümlülüklerin işyerinde uygulanabilirliğinin ve sürekliliğinin sağlanması
 • İş Mevzuatı hakkında farkındalık yaratılması
 • Yönetim Kadrosuna; Faydalı ve gerekli hukuki bilgilerin yer aldığı eğitim verilmesi

 

 

“Dünyada birçok kabiliyetli kişiler, küçük bir cesaret sahibi olmadığı için kaybolurlar.”

SYDNEY SMITH

YASAL PROSÜDÜRE UYGUN SÖZLEŞMELER

Hak ve Yükümlülüklerin Belirlenmesi

Değişen ve Gelişen Yasalara Uyum Sağlanması

İŞÇİ VE İŞVEREN KARŞILIKLI GÜVEN VE MEMNUNİYET

Çalışma Sürelerinin Düzenlenmesi

Menfaat Dengesinin Kurulması

İŞLETMESEL VERİMLİLİKTE
ARTIŞ

İstihdamın Artması

Çalışma Koşulları Denetimi

PAKET PROGRAMIMIZIN İÇERİĞİ NEDİR?

İşletmenizin Durum Tespiti Ve Raporlanması

Şirket İçi Personel Eğitimi

Eğitim Paketi Seti ve Dokümanları

Eğitim Sonrası Uygulamaların Yıllık Programda İki Sefer Denetimi

Güncel Mevzuat ve Değişikliklere İlişkin Haftalık Bülten

Başkalarının hayatından ders alın. İnsan bütün hataları kendi yapacak kadar uzun yaşamıyor.

E ROOSEVELT

 

Hiç kimse onu bulandırmadığı ve ihlal etmediği sürece hukuk, teneffüs ettiğimiz hava gibi görünmez ve tutulmaz bir şekilde etrafımızı kaplar. Hukuk ancak kaybettiğimizi anladığımız zaman değerinin farkına vardığımız sağlık gibi sezilmez bir şeydir.

Pierre Calamanderi

Ad*

Soyad*

Email

Telefon*

Mesajınız

Gizlilik ve Çerezler: Bu sitede, yorum ve iletişim formları doldurulurken; sizlerden ad, soyad, mail, telefon ya da adres gibi iletişim bilgileri alınmakta ve çerezler kullanılmaktadır. Bu web sitesini kullanmaya devam ederek bunların kullanımını kabul edersiniz. Çerez Politikası Gizlilik Politikası

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close