Çalışma hayatında “gece” kavramı en geç 20.00’de başlayıp en erken 06.00’ya kadar geçen süreyi ifade eder ve bu süre her halde en fazla onbir saat süren dönemdir. Ayrıca işçilerin gece çalışması günlük olarak 7,5 saati geçemez.

  • Sanayiye ait işlerde 18 yaşını doldurmamış çocuk ve genç işçilerin geceleri çalıştırılması yasaktır.
  • Emziren işçinin doğumu izleyen 6 ay boyunca gece çalıştırılması yasaktır. Yeni doğum yapmış işçinin doğumu izleyen sekiz haftalık süre sonunda, emziren işçinin ise, 6 aylık süreden sonra gece çalışması yapmasının güvenlik ve sağlık açısından sakıncalı olduğunun hekim tarafından belirlendiği dönem boyunca bu kişilerin gece çalıştırılması yasaktır.
  • Kadın işçiler gebe olduklarının doktor raporuyla tespitinden itibaren doğuma kadar geçen sürede gece çalışmaya zorlanamazlar.
  • Gece çalışmalar günlük 7,5 saati geçemez. Gece çalışmasında fazla çalışma yasaktır.
  • Eğer vardiyalı çalışılan bir işyeri varsa, bir hafta gece çalıştırılan işçi, diğer hafta gündüz çalıştırılmak zorundadır.
  • 18 yaşını doldurmuş kadın işçilerin gece postalarında çalıştırılmasına ilişkin usul ve esaslar Bakanlıkça hazırlanan yönetmelikte belirlenmiştir
  • Belediye sınırları dışındaki her türlü işyeri işverenleri ile belediye sınırları içinde olmakla beraber, vardiya değişim saatlerinde alışılmış araçlarla gidip gelme zorluğu bulunan işyeri işverenleri, gece postalarında çalıştıracakları kadın işçileri, sağlayacakları uygun araçlarla ikametgâhlarına en yakın merkezle iş yeri arasında servis hizmeti sağlamak zorundadırlar.

 

Gizlilik ve Çerezler: Bu sitede, yorum ve iletişim formları doldurulurken; sizlerden ad, soyad, mail, telefon ya da adres gibi iletişim bilgileri alınmakta ve çerezler kullanılmaktadır. Bu web sitesini kullanmaya devam ederek bunların kullanımını kabul edersiniz. Çerez Politikası Gizlilik Politikası

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close