Map Unavailable

Tarih/Saat
Oca 17, 2020 - 10:00 - 15:00


 • Vergi hukuku Türk Vergi Mevzuatına Genel Bakış
 • Gelir ve Kurumlar Vergisi
 • Katma Değer Vergisi
 • Vergi Kabahatları ve Cezaları, Hukuki ve İdari Sorumluluk
 • Dış Ticaret İşlemleri Açısından Deniz, Hava Ve Kara Gümrüklerinde İş Akışı Ve İşlem Süreci
 • Serbest Bölgeler Mevzuatı Ve Uygulama Esasları
 • Dış Ticaretten Alınan Gümrük Vergisi, Kdv Ve Diğer Mali Yükümlülüklerin Nitelikleri, Türk Vergi Sistemi İçindeki Konumu Ve Tâbi Olduğu Hukuki Rejim
 • Dış Ticarette Ürün Güvenliği Ve Teknik Düzenlemeler
 • Gümrük Vergisinde Matrah Tespiti Ve Yükümlendirme
 • Gümrük Uyuşmazlıklarının İdari Çözüm Yolları
 • Gümrük Rejimleri
 • Gümrük Uyuşmazlıklarının Yargısal Çözüm Yolları Ve Danıştay Uygulaması
 • Dahilde İşleme, Hariçte İşleme, İhracat Mevzuatı Ve Uygulama Esasları
 • Gümrük Kaçakçılığı Ve Yargıtay Uygulaması
 • İhracatçı Birlikleri
 • KDV İstisnası, Tecil, Terkin Ve İade Süreci
 • İthalat Mevzuatı Ve Uygulama Esasları
 • İthalde alınan KDV’de matrah tespiti ve yükümlendirme