Map Unavailable

Tarih/Saat
Oca 15, 2020 - 10:00 - 15:00


 • KVK Kanunu Hakkında Genel Bilgilendirme
 • Kişisel Verilerin Korunması Hukukunda Temel Kavramlar
 • Kanun Kapsamında Şirketlerin Yükümlülükleri
 • Aydınlatma Yükümlülüğü
 • Veri Güvenliği
 • Kurul Kararlarına Uyma Yükümlülüğü
 • Sicile (VERBİS) Kayıt ve Bildirim Yükümlülüğü
 • Kanunda Öngörülen Yaptırımlar
 • Kişisel Veri Envanteri Hazırlama
 • Envanter Tablosu Oluşturma
 • Envanter Tablosunu Doldururken Dikkat Edilecek Hususlar
 • VERBİS’e Kayıt Yükümlülüğü
 • VERBİS’e Kayıt Zorunluluğu ve İstisnaları
 • VERBİS’e Ön Kayıt
 • VERBİS’e Yüklenecek Bilgiler
 • VERBİS Kaydında Dikkat Edilecek Hususlar
 • Bilgi güvenliği ve Siber güvenlik Nedir?
 • KVKK’ya uygun bilgi güvenliği altyapısının oluşturulması
 • KVKK için bilgi sistemlerinde risk yönetimi anlayışının benimsenmesi
 • KVKK için sızma testleri ile mevcut zafiyetlerin bulunması veri güvenliği
 • Veri envanterinin hazırlanması ile ilgili zorunlu teknik başlıklar
 • VERBİS’e kayıt için kurum tarafından istenen teknik zorunlulukların incelenmesi
 • Ağ güvenliği ve uygulama güvenliği
 • Ağ yoluyla kişisel veri aktarımları
 • Bulutta depolanan kişisel verilerin güvenliği
 • Mevcut risk ve tehditlerin belirlenmesi