1.1.2020 Tarihinden İtibaren Uygulanacak Tutarlar
Değerli Kağıdın Cinsi

Bedel (TL)(*)

1 – Noter kağıtları :
a) Noter kağıdı

13,50

b) Beyanname

13,50

c) Protesto, vekaletname, re’sen senet

27,00

2 – (Mülga:30/12/2004-5281/14.md)
3 – Pasaportlar

133,50

4-İkamet İzni (değişik:28/7/2016- 6735/27 md.)  

89,00

5 – (Mülga:30/12/2004-5281/14.md)
6 – (Değişik:14/1/2016-6661/3.md.)
a) Kanuni bildirim süresi dışında doğum nedeniyle düzenlenen Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı

22,50

b) Değiştirme nedeniyle düzenlenen Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı

22,50

c) Kayıp nedeniyle düzenlenen Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı

45,00

7 – Aile cüzdanları

121,00

8 -(Mülga:30/12/2004-5281/14.md)
9 – Sürücü belgeleri

166,00

10 – Sürücü çalışma belgeleri (karneleri)

166,00

11 – (Mülga:06/01/2017-680 KHK/35.md)
12 – Motorlu araç tescil belgesi

148,50

13 – İş makinesi tescil belgesi

124,00

14 – Banka çekleri ( Her bir çek yaprağı)

8,00

15 – Mavi Kart (Ek: 9/5/2012-6304/9 md.)

12,50

16. Yabancı çalışma izni belgesi (Ek:28/7/2016-6735/27. md.)

89,00

17. Çalışma izni muafiyeti belgesi (Ek:28/7/2016-6735/27. md.)

89,00