2020 Yılı İçin İş Hukukundan Kaynaklı İdari Para Cezaları

İş Hukuku

İşverenlerin İş Kanunundan kaynaklanan yükümlülüklere uymadığının iş müfettişlerince tespiti halinde işverenler idari para cezası yaptırımları ile karşı karşıya...

Devamını Oku →

Yıllık İzin Uygulaması

İş Hukuku

Yıllık ücretli izin, işçinin işyerinde işe başladığı tarihten, deneme süresi de içinde olmak üzere, en az bir yıl çalışmış olmak kaydıyla işçinin dinlenebilmesi için...

Devamını Oku →

Vardiya Usulü Çalışma Uygulaması

İş Hukuku

İşyerlerinin 24 saat esasına göre çalışması ve üretimin günümüz ekonomik şartlarında durdurulmaması nedeniyle vardiya usulü çalışma kavramı gündeme gelmiştir.  Türkiye’deki...

Devamını Oku →

Ücretsiz İzin Uygulaması

İş Hukuku

Ücretsiz izin; işçinin çalışmadan geçirdiği ve karşılığında ücret hak etmediği dönemi ifade eder. İş Kanununa göre işveren tarafından işçiye aşağıdaki 3 durumda ücretsiz...

Devamını Oku →

Ulusal Bayram ve Genel Tatil Çalışması

İş Hukuku

Ulusal bayram ve genel tatil günleri; 1 Ocak, 23 Nisan, 1 Mayıs, 19 Mayıs, 15 Temmuz, 30 Ağustos, 28 Ekim saat 13.00’den itibaren, 29 Ekim, yine arife günü 13:00’den itibaren 3,5 gün...

Devamını Oku →

Kıdem Tazminatı ve Uygulama Sorunları

İş Hukuku

KIDEM TAZMİNATI Kıdem tazminatı; belirli şartlar altında iş akdi sona eren işçiye işe başladığı tarihten itibaren;  hizmet akdinin devamı süresince her geçen tam yıl için...

Devamını Oku →

Kadınlara Özel Çalışma Koşulları

İş Hukuku

İş kanunumuzda ve ikincil mevzuatta kadınları korumak amaçlı, işvereni bağlayan bir takım yükümlülükler bulunmaktadır. Hamilelik süresince kadın işçiye periyodik kontroller için...

Devamını Oku →

İşverenin Haklı Nedenle Derhal Fesih Hakkı

İş Hukuku

Aşağıdaki hallerin varlığı halinde işçi, iş sözleşmesini tek taraflı olarak derhal feshetme hakkına sahip olur: Sağlık Sebepleri İşçinin kendi kastından veya derli toplu olmayan...

Devamını Oku →

İşçinin Haklı Nedenle Derhal Fesih Hakkı

İş Hukuku

İŞÇİNİN HAKLI NEDENLE DERHAL FESİH HAKKI İşçinin belirli ya da belirsiz süreli iş sözleşmesini; sözleşmenin bitiminden önce veya bildirim süresini beklemeksizin feshedebilmesidir....

Devamını Oku →

İşçi Özlük Dosyası Nasıl Düzenlenmeli?

İş Hukuku

Her işçi için; ayrı bir özlük dosyası tutulması ve bu dosyada işçinin kimlik bilgilerinin yanında; işverenin İş Kanunu ve diğer kanunlar uyarınca düzenlenmek zorunda olduğu her...

Devamını Oku →