İş Sözleşmesinin Yapılması ve Türleri

İş Hukuku

4857 sayılı kanunda; bir tarafın bağımlı olarak iş görmeyi; diğer tarafın da ücret ödemeyi üstlenmesinden oluşan sözleşme iş sözleşmesi olarak tanımlanmıştır. Bu tanıma göre;...

Devamını Oku →

İş Güvencesi ve İşe İade Davaları

İş Hukuku

İş güvencesi kavramından bahsedebilmek için iş yerinde 30 ve üstünde işçi çalıştırılması gerekmektedir. Otuzun alında işçi çalıştıran işyerlerinde iş güvencesi uygulaması...

Devamını Oku →

İş Sözleşmesinin Süreli Şekilde Feshi

İş Hukuku

İŞ AKDİNİN SÜRELİ ŞEKİLDE FESHİ İşveren işçinin belirsiz süreli iş sözleşmesini haklı neden dışında başka feshetmek isterse; bu durumu işçiye önceden bildirmek zorundadır....

Devamını Oku →

Hafta Tatili Çalışması

İş Hukuku

İşçi dinlenerek geçirdiği hafta tatiline ait ücretini çalışmadığı halde almaktadır. Bu ücret, işçi çalışmadığı halde ona ödenmesi gereken ücrettir. İşçinin hafta tatiline...

Devamını Oku →

Gece Çalışması ve Uygulama Sorunları

İş Hukuku

Çalışma hayatında “gece” kavramı en geç 20.00’de başlayıp en erken 06.00’ya kadar geçen süreyi ifade eder ve bu süre her halde en fazla onbir saat süren dönemdir. Ayrıca...

Devamını Oku →

Fazla ve Fazla Sürelerle Çalışma Ücreti Nasıl Hesaplanır?

İş Hukuku

Normal şartlar altında bir işyerinde haftalık çalışma süresi 45 saattir. Ancak işveren dilerse haftalık çalışma süresini 45 saatin altında belirleyebilir. İşyerinde haftalık 45...

Devamını Oku →

Çocuk ve Genç İşçilere Özel Çalışma Koşulları

İş Hukuku

Çocuk işçi 14 yaşını bitirmiş, 15 yaşını doldurmamış ve ilköğretimini tamamlamış kişi, genç işçi ise, 15 yaşını tamamlamış ancak; 18 yaşını tamamlamamış kişi olarak...

Devamını Oku →

Çalışma Süreleri ve Uygulama Sorunları

İş Hukuku

Çalışma süresinin hesabı, gerek işçinin verimliliğinin ve gerekse doğurduğu maddi haklar açısından çok önemlidir. İşçinin haftada kaç saat çalıştığı, gece çalışmasının...

Devamını Oku →

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Neler Getiriyor?

Kişisel Verilerin Korunması

Günümüzde hızla gelişen teknoloji ve her türlü bilginin küresel akışı modern hukuk sistemlerinde kişi hak ve özgürlükleri yönelik düzenlemeler içerisinde kişisel bilgilerin ve...

Devamını Oku →