Biz Kimiz?

Şirketinizin eğitim teşhislerini yapmak ve insan kaynağında, üretimde, hizmette sürekli iyileştirmeye ölçülebilir değer katmak amacıyla kurulduk.

Hayallerinize uyanmak için eğitim zamanı!

Büyüteç Eğitim; iş hukukundan kaynaklı uyuşmazlıkların zararlarından şirketlerin korunması, Kişisel Verilerin Korunması Kanununa uyumluluk sürecinin sağlanması, aile şirketlerinin kurumsal yaşama geçirilmesi için rehberlik hizmeti verilmesi ile aile anayasalarının yazılması sürecinde danışmanlık hizmetleri vermektedir.

 

Faaliyetlerimiz

B Kurumsal Ailesi, bünyesinde bulunan, Bilgin Hukuk Bürosu, Bilgi Patent Ofisi, Bilim OSGB, Bilim Danışmanlık ve Büyüteç Eğitim kurumları ile, ticari faaliyet gösteren bir şirketin ihtiyaç duyacağı her alanda rehberlik hizmeti vermektedir. 

Büyüteç Eğitim ise özellikle İş Hukuku, Kişisel Verilerin Korunması Hukuku, Gümrük ve Vergi Hukuku uygulamalı eğitimleri ile şirketlerin ihtiyaç duydukları uzmanlık gerektiren her alanda etkin, hızlı ve güvenilir çözümler sunmakla beraber,  aile şirketlerinin kurumsallaşma sürecine rehberlik edilmesi, aile anayasalarının hazırlanması, satış ve pazarlama departmanları çalışanlarına satış ve pazarlama tekniklerinin geliştirilmesi için eğitim ve danışmanlık hizmeti sunmaktadır.

 

Büyüteç Eğitim bünyesindeki hukuksal eğitim ve danışmanlık hizmetleri, Avukatlık Kanunu doğrultusunda münhasıran Avukatlar tarafından verilmektedir. 

 • İş Sözleşmelerinin Hazırlanması
 • Şirket İçi Ücret Politikalarının Belirlenmesi
 • Ücret Pusulaları ve Bordroların Kontrolü
 • Mesai Kayıtları ve Puantajların Kontrolü
 • Yıllık İzin Tablolarının Kontrolü
 • Personel İhtar ve Savunma Sisteminin Kurulması
 • Mevcut İş Davalarının Sebeplerinin İncelenmesi
 • İbraname ve Arabuluculuk Tutanaklarının Kontrolü
 • İdari Para Cezası Gerektiren Hallerin Değerlendirilmesi
 • 1 Kez Haberli, 2 Kez Habersiz Denetim Gerçekleştirilmesi
 • Özlük Dosyalarının Kontrolü
 • Temel İş Hukuku Eğitiminin Verilmesi
 
 • Kişisel Verilerin Korunması Kanununun Amacı ve Kapsamının Belirlenmesi
 • Şirketinizde İşlenen Verilerin Tespiti
 • Veri Kaynaklarının Tespiti 
 • Şirket Kişisel Veri Politikasının Oluşturulması
 • Onam Metinlerinin Oluşturulması
 • 2016 Yılı Sonrası Sözleşmelerin Tahlili ve Tadili
 • İş Sözleşmelerinin Tadili
 • Üçüncü Şahıslara Aktarılan Verilerin Tespiti ve Sözleşmesel Güvenliğinin Sağlanması
 • VERBİS Siciline Kayıt Danışmanlığı
 • Şirket içi Veri Sorumlularını Kurulunun Kurulması, Yetki Görev ve Sorumluklarının belirlenmesi
 • KVK Kanununa Tam Uyumluluk İçin Gerekli Tespitlerin Yapılması
 • Gümrük ve Vergi Mevzuatı Temel Eğitimi
 • Gümrük Uyuşmazlıklarının İdari Çözüm Yolları
 • Gümrük Rejimleri 
 • Gümrük Uyuşmazlıklarının Yargısal Çözüm Yolları 
 • KDV ve Kurumlar Vergisi Mevzuatı açısından şirketinizin uyumluluk durum tespiti, hak ve ihlallerinizin bildirilmesi
library-869061_1920

Tarihçemiz

Büyüteç Eğitim, 2015 yılında kurulmuş, faaliyete geçmek için yapmış olduğu ön çalışmaları 4 yıllık süre içerisinde tamamlayarak, 2019 yılında eğitim faaliyetlerine başlamıştır.

 

 

Bilindiği gibi sanayi devrimi ile beraber özellikle 21. yüzyılda dünya ekonomisinin baş aktörü ve itici gücü özel sektör olmuştur. Özel sektör bir yandan dünyayı değiştirirken diğer yandan da bu değişimleri takip etmekte, pek çok arayışa ve yeniliğe yönelmektedir. Bu dönemde kurumsallaşma, işletmeler için vazgeçilmez bir süreç halini almıştır.

 

Şirketlerdeki üretim, finans, muhasebe, insan kaynakları, personel alımı, satış, satın alma gibi tüm faaliyetlerin  birbiriyle koordinasyon içinde yürütülmesi için her aşamada uyulması gerekli kurallar belirlenmeli ve yazılı prosedüre oturtulmalıdır.

Kurumsallaşma ile şirketlerin şahıslara olan bağlılığı azaltılmakta, karşılaşılan problemlerin çözümü hususunda önceden bilinen ve uygulanan kurallar dikkate alınmaktadır. 

 

Kurumsallaşma, işletmenin bir sistem haline gelmesidir. Kurumsallaşma şirketin tamamen profesyonellere terk edilmesi, kontrolün elden çıkartılması değil, şirketin kuralları, standartları, prosedürleri, kendisine özgü değerleri, iş yapma usul ve yöntemleri, çalışma biçimleri olması ve kişilerden bağımsız kalması, yetki ve sorumlulukların dağıtılması, profesyonel bir yönetime geçilmesi, aile ve iş ilişkilerinin birbirinden ayrılması demektir.

 

Özel Sektörün bu yöndeki ihtiyaçlarına destek olabilmek amacıyla kurulan Büyüteç Eğitim hizmet aldığı avukatları ve eğitmenleri ile şirketlerinize kurumsallaşmada rehberlik etmektedir.

Misyonumuz

İş hayatında en konuların başında, çalışan verimliliği geliyor. Çalışan verimliliğini etkileyen en önemli faktörlerden biri ise,  eğitim. Çalışanların düzenli aralıklarla eğitime tabi tutulması ve kendilerini geliştirilmelerinin sağlanması,  çalışan verimliliği açısından oldukça önemli bir unsur. Çalışan verimliliğini arttırmak ise, iş hayatında eğitim ile sağlanabilir.

 

Eğitim insan hayatında sadece okul hayatıyla sınırlı kalan bir kavram değildir. İş dünyasında ve meslek hayatında başarıyı sağlamak için hizmet içi eğitim oldukça önem taşımaktadır.

 

Büyüteç Eğitim ise özellikle İş Hukuku, Kişisel Verilerin Korunması Hukuku, Gümrük ve Vergi Hukuku uygulamalı eğitimleri ile şirketlerin ihtiyaç duydukları uzmanlık gerektiren her alanda etkin, hızlı ve güvenilir çözümler sunmakla beraber,  aile şirketlerinin kurumsallaşma sürecine rehberlik edilmesi, aile anayasalarının hazırlanması, satış ve pazarlama departmanları çalışanlarına satış ve pazarlama tekniklerinin geliştirilmesi için eğitim ve danışmanlık hizmeti sunmaktadır.

 

Büyüteç Eğitim bünyesindeki hukuksal eğitim ve danışmanlık hizmetleri, Avukatlık Kanunu doğrultusunda münhasıran Avukatlar tarafından verilmektedir. 

Çözüm ortağınızla, keşfedin...

İyi bir ekibe sahibiz.

Büyüteç Eğitim, faaliyet konularına göre uzmanlaşmış deneyimli bir ekiple size rehberlik etmeye hazır.

Gizlilik ve Çerezler: Bu sitede, yorum ve iletişim formları doldurulurken; sizlerden ad, soyad, mail, telefon ya da adres gibi iletişim bilgileri alınmakta ve çerezler kullanılmaktadır. Bu web sitesini kullanmaya devam ederek bunların kullanımını kabul edersiniz. Çerez Politikası Gizlilik Politikası

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close