İşverenlerin İş Kanunundan kaynaklanan yükümlülüklere uymadığının iş müfettişlerince tespiti halinde işverenler idari para cezası yaptırımları ile karşı karşıya kalabilmektedir. Bu para cezalarının miktarı her sene güncellenmekte olup 2020 yılı için anılan ceza miktarları yüzde 22,58 artırılmıştır.

2020 Yılı İçin İş Hukukundan Kaynaklı İdari Para Cezaları

Kanun Mad.Ceza Mad.Cezayı Gerektiren FiilCeza Miktarı (TL)
3/298İş Kanunu’nun 3. maddesinin ikinci fıkrasında tanımlanan işyerinin muvazaalı olarak bildirilmesi (asıl işveren ile alt işveren veya vekilleri için ayrı ayrı)31.905,12 TL
3,8598Ağır ve tehlikeli iş kapsamındaki işyerinin bildirim yükümlülüğüne aykırı davranmak (çalıştırılan her işçi için)2.781,56 TL
599/aİşçilere eşit davranma ilkesine uyulmayan her işçi için268,45 TL
799/aGeçici iş ilişkisi hükümlerine aykırı davranılan her işçi için268,45 TL
899/bÇalışma koşullarına ilişkin belge verilmeyen her işçi için268,45 TL
1499/bÇağrı üzerine çalışma usulüne ilişkin hükümlere uyulmayan her işçi için268,45 TL
2899/cÇalışma belgesi verilmeyen veya belgesine yanlış bilgi yazılan her işçi için268,45 TL
29100Toplu işten çıkarma hükümlerine aykırı davranarak işten çıkarılan her bir işçi için1.050,53 TL
30101Çalıştırılmayan her engelli ve çalıştırılmayan her ay için3.983,85 TL
30101Çalıştırılmayan her eski hükümlü ve çalıştırılmayan her ay için3.983,85 TL
32102/aÜcret ile Kanundan veya TİS’den veya iş sözleşmesinden doğan ücretin kasten ödenmemesi veya eksik ödenmesi halinde her işçi ve her ay için289,29 TL
32102/aÜcret, prim, ikramiye ve bu nitelikteki her çeşit istihkakın zorunlu tutulduğu halde özel olarak açılan banka hesabına ödenmemesi halinde her işçi ve har ay için289,29 TL
39102/aAsgari ücret ödenmeyen veya eksik ödenen her işçi ve her ay için289,29 TL
37102/bÜcret hesap pusulası düzenlememek1.050,51 TL
38102/bYasaya aykırı olarak ücret kesme cezası vermek1.050,51 TL
52102/bYüzde usulü uygulanan işyerlerinde, her hesap pusulasının genel toplamını gösteren belgeyi işçilerin seçtiği temsilciye vermemek1.050,51 TL
41102/cFazla çalışma ücreti ödenmeyen, hak ettiği serbest zamanı altı ay içinde kullandırılmayan, onayı alınmadan fazla çalıştırılan her bir işçi için511,16 TL
56103Yıllık ücretli izni yasaya aykırı olarak bölünen her işçi için511,16 TL
57103Yıllık izin ücreti yasaya aykırı şekilde veya eksik ödenen her işçi için511,16 TL
59103İş sözleşmesinin sona ermesinde kullanılmadığı iznin ücreti ödenmeyen her bir işçi için511,16 TL
60103İzin yönetmeliğine aykırı olarak izin kullandırılmayan veya eksik kullandırılan her işçi için511,16 TL
63104Çalışma sürelerine ve buna ilişkin yönetmelik hükümlerine uymamak2.810,76 TL
64104Telafi çalışmasına ilişkin yasa hükümlerine uyulmadan çalıştırılan her işçi için511,16 TL
68104Ara dinlenmelerini yasa hükmüne göre uygulamamak2.810,76 TL
69104İşçileri geceleri 7,5 saatten fazla çalıştırmak, gece ve gündüz postalarını değiştirmemek2.810,76 TL
71104Çalıştırma yaşı ve çocukları çalıştırma yasağı hükümlerine aykırı davranmak2.810,76 TL
7210418 yaşını doldurmamış erkek ve her yaştaki kadınları yer ve su altında çalıştırmak2.810,76 TL
73104Gece çalıştırma yasağına ilişkin kanun ve yönetmelik hükümlerine aykırı davranmak2.810,76 TL
74104Doğum öncesi ve sonrası sürelerde kadınları çalıştırmak veya ücretsiz izin vermemek2.810,76 TL
75104İşçi özlük dosyalarını düzenlememek2.810,76 TL
76104Çalışma sürelerine ilişkin yönetmelik hükümlerine uymamak2.810,76 TL
90106İş-Kur’dan izin almaksızın iş ve işçi bulma faaliyetinde bulunmak27.871,00 TL
92/2107/1-aİş müfettişlerinin davetine gelmemek, ifade ve bilgi vermemek, gerekli belge ve delilleri göstermemek ve vermemek, kendilerine gerekli kolaylığı göstermemek25.524,83 TL
96/1107/1-bİş müfettişleri tarafından ifade ve bilgilerine başvurulan işçilere telkinde bulunmak,  işçileri gerçeği saklamaya ya da değiştirmeye sevk etmek veya zorlamak25.524,83 TL
96/2107/1-bİşçilerin gerçeğe aykırı haberler vererek işvereni gereksiz işlemlerle uğraştırmaları veya haksız yere kötü duruma düşürmeye kalkışmaları, denetim ve teftişin yapılmasını güçleştirmeleri, kötü niyetli davranışlarda bulunmaları25.524,83 TL
107/2107/2İş müfettişlerinin teftiş ve denetim görevlerini yapmalarını ve sonuçlandırmalarını engellemek25.524,83 TL

Gizlilik ve Çerezler: Bu sitede, yorum ve iletişim formları doldurulurken; sizlerden ad, soyad, mail, telefon ya da adres gibi iletişim bilgileri alınmakta ve çerezler kullanılmaktadır. Bu web sitesini kullanmaya devam ederek bunların kullanımını kabul edersiniz. Çerez Politikası Gizlilik Politikası

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close