DEFTER TUTMA HADLERİ (1.1.2020 Tarihinden İtibaren)

1- Yıllık Alımların Tutarı
280.000 TL
2- Yıllık Satışların Tutarı
390.000 TL
3- Gayrisafi İş Hasılatı Tutarı
140.000 TL
4- İş Hasılatının Beş Katı ile Yıllık Satış Tutarının Toplamı
280.000 TL